กรรมใดทำให้เกิดมาเป็นเกย์ทอมดี้

คำถาม: 
พวกที่เป็นเกย์ เป็นทอม เป็นดี้พวกนี้มีกรรมมาจากอะไรคะ?

คำตอบ: 
พวกนี้แต่ก่อนเป็นผู้ชาย แล้วไปผิดศีลกาเม สุมิจฉาจาร คือ เป็นชู้กับเมียชาวบ้าน หลังจากตกนรกหมกไหม้มาพอแรง แล้วก็มาเกิดเป็นคน แต่เศษเวรกรรมก็ตามมาเล่นงานให้เดือดร้อนวุ่นวาย เพราะเพศเป็นเหตุอีก บางคนตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง บางคนตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นผู้ชาย บางคนเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิง จนไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไร มิหนำซ้ำถูกสังคมรังเกียจ ถูกรังแกต่างๆ นานา พวกชายครึ่งหญิง หรือพวกลักเพศนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้บวช เพราะเดี๋ยวไปทำวี้ดว้าย กระซิ กระแซะพระในวัดเข้า ยุ่งตายเลย
        ส่วนที่ถามว่า ถ้าปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ไหม?
        ไม่ได้ นะ ปิดนิพพานสำหรับชาตินี้ แต่ไม่ปิดสวรรค์ ทำบุญทำทานมากเข้า พยายามรักษาศีล ๕ ให้ดี ละโลกแล้วมีโอกาสไปสวรรค์แต่ใจของคนพวกนี้ไม่นึกถึงนิพพานหรอก นึกถึงแต่เรื่องเจ้าชู้ จึงไปไม่รอดนะ
        ทางแก้ไขให้พ้นเวรมีไหมคะ ?
        มี ให้ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด แต่ขอบอกว่ายากนะ เพราะพวกนี้จะไม่ตั้งใจถือศีล แต่ถ้าได้กัลยาณมิตรคอยประคับประคองบั้นปลายชีวิตพอจะดีบ้าง แต่คนที่เป็นพี่เลี้ยง ต้องระวังจะเสียท่านะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.