ขายของเอากำไร บาปหรือไม่

คำถาม: 
การเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของเอากำไร ถือว่าบาปหรือไม่?

คำตอบ: 
ไม่ว่าจะเอากำไรหรือไม่ก็ตาม ถ้าขายสิ่งของต้องห้ามละก็ บาปแน่นอน สิ่งของต้องห้าม ได้แก่
       ๑. ค้าอาวุธ (สัตถวณิชชา)
        ๒. ค้ามนุษย์ (สัตตวณิชชา)
        ๓. ค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า (มังสวณิชชา)
        ๔. ค้าน้ำเมา (มัชชวณิชชา)
        ๕. ค้ายาพิษ (วิสวณิชชา)

        ส่วนการค้าขายอย่างอื่นนอกนั้น ถ้าเอากำไรตามสมควรก็เป็นค่าแรงชนิดหนึ่ง ไม่บาป
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก คือ เจตนา เวลาค้าขาย ถ้าเราอยากได้กำไรมากๆ จนกระทั่งได้มีการกักตุนสินค้าขึ้น การกักตุนทำให้ประชาชนเดือนร้อน เพราะว่าไปกักตุนของจำเป็นแก่การยังชีพ เช่น ปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า วัสดุก่อสร้างบ้านเรือน ยารักษาโรค ซึ่งไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย ถ้ากักตุนหรือค้ากำไรเกินขอบเขต อย่าทำ จะแบกบาป เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมโลก แสดงว่าเราขาดความเมตตา กรุณา เป็นบาปติดตัวที่ทำให้เราเกิดต่อไปอีกกี่ชาติๆ เดือดร้อนทุกชาติ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน การทำมาหากินฝืดเคืองไปหมด มิหนำซ้ำเมื่อเราเป็นทุกข์เดือดร้อน บาปที่เราก่อไว้จะไปบังตาบังใจ ทำให้คนอื่นไม่มาช่วยเหลือ จนกว่าบาปนั้นจะอ่อนกำลังลง
อาชีพค้าขาย
อาชีพค้าขาย
        การค้าขายของจำเป็นอื่นๆ ก็เหมือนกัน เช่น อุปกรณ์การเรียนของเด็กๆ ค่ารถโดยสาร ซึ่งเป็นความสะดวกสบายของประชาชน เป็นของจำเป็นแก่ชีวิต อย่าไปโก่งราคา อย่าไปกักตุน เพราะเป็นบาป

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.