คนที่มีเสียงดี หรือบุคลิกดี เขาได้คุณสมบัตินี้มาได้อย่างไร

คำถาม: 
อยากทราบว่า คนที่มีเสียงดี หรือบุคลิกดี เขาได้คุณสมบัตินี้มาได้อย่างไรคะ?

คำตอบ: 
เสียงดี ได้มาจากการไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ได้สวดมนต์ไหว้พระ และสรรเสริญคนดีข้าภพข้ามชาติ
        คนมีบุคลิกดี อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาศีลมาดี ไม่เคยไปทุบตี ทำร้ายใคร ไม่เคยฆ่าใคร รู้จักขวนขวายช่วยเหลืองานบุญงานกุศล มีความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ ผู้ปฏิบัติธรรมข้าภพข้ามชาติมา ย่อมจะได้บุคลิกที่ดีเป็นบุญติดตัวมา
        เมื่อได้บุคลิกดี ได้เสียงที่ดีมาแล้ว ก็เอาคุณสมบัติที่ดีนี้ไปใช้ สร้างความดีเพิ่ม เช่น เอาเสียงดีๆ มาเทศน์ มาชวนคน มาสอนคนให้ทำความดี เอาบุคลิกดีๆ มาเป็นผู้นำประกอบการบุญการกุศล เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก เรียกว่า เอาบุญต่อบุญ คนที่ฉลาดใช้บุญได้ถูกต้อง บุญก็ยิ่งสะสมมากขึ้นเป็นทวีคูณ 
        แต่นั้นแหละ ผู้ที่มีบุคลิกดีเสียงดีก็ต้องระมัดระวัง อย่านำสิ่งดีๆ ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น เอาเสียงดีๆ ไปร้องเพลงยั่วยุกาม เอาบุคลิกดีๆ ไปยกตนข่มท่าน หรือเอาไปหลอกลวงเขาให้หลงไว้วางใจ แล้วลอบทำร้ายปอกลอก แบบนี้เรียกว่า เอาบุญไปเป็นต้นตอของบาป เป็นประเภท ต้นตรง ปลายคด น่าเสียดาย ภพชาติต่อไปบุญงบนี้คงหมด คือนอกจากเสียงไม่ดี บุคลิกไม่ดีแล้วก่อนหน้านั้นยังตกนรกเสียย่ำแย่อีกด้วย

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.