คนในโลกเกิดมาจากไหน

คำถาม: 
ทำไมสมัยนี้จึงมีคนเยอะจัง คนที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนกันคะ?

คำตอบ: 
เมื่อก่อนหลวงพ่อเองก็สงสัยเหมือนกันว่า ถึงชาติหน้าจะมีจริงคนหนึ่งจะแยกไปเกิดเป็น ๒ คนไม่ได้ เหตุใดพลเมืองจึงเพิ่ม ส่วนที่เพิ่มนั้นมาจากไหน แต่ว่าบัดนี้หมดสงสัยแล้ว หมดสงสัยเพราะอ่านพระไตรปิฎกจบไปหลายเที่ยว และนั่งสมาธิ(Meditation)ควบคู่ไปด้วย จนเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้น คำตอบของเรื่องนี้คือ
        ประการแรก ได้อ่านพบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยืนยันว่าโลกอื่นและจักรวาลอื่นมีจริง และจำนวนจักรวาลก็มีมากมายเป็นอนันตจักรวาล สัตว์โลกสามารถย้ายจากโลกนี้ของจักรวาลนี้ไปโลกโน้นของจักวาลโน้นได้
        ประการที่สอง คนเราสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้ คือจากคนตายแล้ว ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ถ้าทำบาปหนัก และเมื่อสัตว์ใดหมดเวร หมดบาป ก็สามารถกลับมาเกิดเป็นคนได้อีกเช่นกัน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
        นอกเหนือจากความจริง ๒ ข้อนี้แล้ว ถ้าจะว่าไป เราไม่รู้หรอก ว่าสัตว์โลกในโลกของเรามีจำนวนทั้งหมดเท่าไร ยังนับไม่ไหว ลำพังโลกที่เราอยู่ใบนี้ใบเดียวจำนวนคนทั้งหมดเท่าไหร่ ยังนับไม่ครบ สัตว์เดรัจฉานอีกเท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วน แล้วแต่ละวันที่ผ่านไป สัตว์ที่อยู่บนโลกเดียวกับเรา หมดเวรมาเกิดเป็นคนก็มาก คนที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์ก็อีกไม่รู้เท่าไหร่ อุปมาคล้ายๆ อย่างนี้ ตอนหน้าแล้งเราแหงนหน้าดูท้องฟ้า จะหาปุยเมฆสักปุยก็ไม่มี หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ แผ่นดินก็แห้งแล้ง แต่พอหน้าฝนเหลียวไปดูทางไหนเมฆฝนครึ้มไปหมด มีแต่น้ำเจิ่งนองไปทั่ว แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้
        ถ้าคนสมัยนี้ทำบาปกันมากขึ้นๆ สมัยหนึ่งข้างหน้า คงมีคนถามขึ้นมาอีกแหละว่า คนหายไปไหนกันหมด

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *