การฆ่าสัตว์ใหญ่บาปมากกว่าฆ่าสัตว์เล็กจริงหรือไม่

คำถาม: 
ฆ่าสัตว์ใหญ่บาปมาก ฆ่าสัตว์เล็กบาปน้อย จริงหรือเปล่าคะ ?

คำตอบ: 
จริง ฆ่ามดกับฆ่าช้าง บาปไม่เท่ากันหรอก ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างฆ่ามด ฆ่าปลวกกับฆ่าคน ยังไงเสียการฆ่าคนก็บาปมากกว่า แต่ในคน ๒ คนนี้แหละ แม้อายุเท่าๆ กัน ทุกอย่างเท่ากันหมด ถ้าคนหนึ่งเป็นคนดี คนหนึ่งเป็นคนชั่ว ใครฆ่าคนดีก็บาปมากกว่าฆ่าคนชั่ว บาปมากบาปน้อยนั้น ในที่สุดแล้วก็ต้องเอาคุณธรรมมาคำนวณร่วมด้วยเสมอ นอกจากนี้แล้วยังต้องดูที่เจตนาอีกด้วยว่ามีเจตนาฆ่าที่รุนแรงไหม ถ้าฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาท บาปก็มากไปตามส่วน
        โดยสรุปก็คือ การฆ่าสัตว์บาปจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้ คือ
        ๑. สัตว์นั้นเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็ก
        ๒. สัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย
        ๓. มีเจตนาในการฆ่าที่รุนแรงหรือไม่

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.