ฆ่าตัวตาย กับฆ่าคนอื่นตาย ผลกรรมต่างกันอย่างไร

คำถาม: 
การฆ่าตัวตาย มีบาปเท่ากับการฆ่าผู้อื่นตายหรือไม่ ?

คำตอบ: 
มันขึ้นอยู่แต่ละกรณี แต่ละบุคคล การฆ่าผู้อื่นตาย ถ้าไปฆ่าคนเลวๆ คนกระจอกงอกง่อย ความจริงก็บาปมาก แต่ว่าถ้าฆ่าพระอรหันต์นั้นบาปหนัก ถึงขั้นอนันตริยกรรม คือบาปที่สุดเลย
        ทีนี้ถ้าฆ่าคนอื่น ซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์ และก็ไม่ใช่เป็นคนมีความดีมากนัก เทียบกับฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายก็บาปมากกว่า แต่ว่าถ้าเทียบกับไปฆ่าพระอรหันต์ การฆ่าตัวตายกลับบาปน้อยกว่าฆ่าพระอรหันต์ นี่ ขึ้นอยู่กับกรณีๆ ไป แล้วถ้าจะให้ดีละก็อย่าไปฆ่าใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอง หรือใครๆ ก็ตามนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.