คนที่เคยเป็นสามีภรรยากันได้ทำกรรมใดร่วมกันมา

คำถาม: 
ผู้ที่เป็นสามีภรรยากันในอดีตชาติเคยกระทำกรรมใดร่วมกันไว้บ้าง?

คำตอบ: 
การที่ชายหญิงมาเป็นสามีภรรยากันนั้น เพราะในอดีตชาติ มีความใกล้ชิดกัน สนิทสนมกัน เมื่อใกล้ชิดแล้วได้สร้างบุญสร้างบาปร่วมกัน ก็ส่งผลให้มาเจอกันอีก แต่บางชาติก็ไม่เจอ เพราะว่าต่างคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างก็มี ถ้าต่างกรรมต่างวาระ ต่างเจตนากันมาก ก็ไม่แน่ว่าชาติต่อมาจะได้เจอกัน
        แต่มีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่ง ใครที่อธิษฐานขอให้เป็นสามีภรรยากันทุกชาติๆ จนกว่าจะเข้านิพพานนี้ ไม่ควรทำ เพราะเป็นการอธิษฐาน ตั้งจิตไว้ในกิเลส เคยมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาล
        พระนางมัลลิกา พระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล เคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติเมื่อหลายภพหลายชาติเต็มที ว่าขอให้ไปเกิดเป็นสามีภรรยากันอีก แต่สามีไปเกะกะเกเร ไปตกนรก ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็คลาดกันไป นางก็เลยแต่งงานกับคนอื่นแทน มาในชาตินี้ได้มาเป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโก แต่ว่าชาตินี้สามีเก่ากลับมาเกิดเป็นแพะ ด้วยอำนาจที่อธิษฐานผูกกันไว้ นางเลยได้สามีเป็นแพะด้วย เป็นที่อับอายขายหน้าว่า นอกใจพระสวามีตนเองซึ่งเป็นกษัตริย์ ทั้งยังนอกใจไปกับแพะด้วย เลยไปกันใหญ่ นี่เพราะอธิษฐานตั้งจิตไว้ในกิเลส ซึ่งไม่ควรเลย
        แต่ถ้าเรารักสามีมากอยากเจอกันอีก ก็ให้ตั้งใจทำบุญอธิษฐานให้ดีว่า เกิดกี่ชาติๆ ขอเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ตักเตือนกันไป ประคับประคองกันไปจนกว่าจะเข้านิพพาน จะเป็นสามีภรรยาหรือไม่ อย่าไปห่วง ไม่อย่างนั้นหากเกิดมาเป็นพี่น้องกันจะทำอย่างไร แต่ถ้าอธิษฐานว่าให้เกิดไปทำบุญร่วมกันอีก ถ้าไปเกิดในภาวะที่จะเป็นสามีภรรยากันได้ก็เป็นไป แต่ถึงแม้อยู่ในภาวะที่จะเป็นพี่น้องกัน เป็นเพื่อนร่วมโลกกันก็เป็นได้ ไม่เดือดร้อน
        เพราะฉะนั้น คู่ไหนจะรักใคร่ผูกพันกันขนาดไหน ก็อย่าอธิษฐานตั้งใจให้ตกอยู่ในกาม อย่าเอากามเป็นสรณะ เป็นที่พึงเป็นที่ตั้ง ควรเอาบุญกุศลเป็นที่ตั้งจะดีกว่านะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.