สัตว์เดรัจฉาน คือสัตว์ที่มีลำตัวขนานไปกับพื้น

คำถาม: 
จากคำนิยามที่ว่าสัตว์เดรัจฉาน คือสัตว์ที่มีลำตัวขนานไปกับพื้นแล้วนกเพนกวิน ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกัน ทำไมจึงมีลำตัวตั้งฉากกับพื้น?

คำตอบ: 
ที่ว่าตั้งฉากน่ะหมายถึงกระดูกสันหลังตั้งฉาก พวกนกเพนกวินที่เห็นอย่างนั้น ความจริงลักษณะกระดูกสันหลังของมันไม่ได้ตั้งฉากนะ ไปผ่าดูลักษณะโครงกระดูกแล้วพบว่าไม่ใช่ เหมือนอย่างไก่ ดูเผินๆ ว่ากระดูกสันหลังจะตั้งฉากกับพื้น  แต่มันก็ไม่ตั้ง
       ความจริงนิยามคำว่าสัตว์เดรัจฉาน ยังมีอย่างอื่นอีกที่ท่านเลือกเอาคำนิยามว่า  ลำตัวหรือกระดูกสันหลังขนานไปกับพื้นนั้น เพื่อมุ่งประเด็นไปที่ร่างกายเหมาะแก่การปฎิบัติธรรมให้บรรลุผลหรือไม่ ถ้ายังเป็นสัตว์เดรัจฉานกระดูกสันหลังไม่ตั้งก็จะหาศูนย์กลางกายไม่พบ เมื่อไม่พบโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็ไม่มี
        เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเป็นคน มีสิทธิ์หาศูนย์กลางกายพบ ง่ายๆ ก็รีบหาเสียนะ จะได้ไม่พลาดท่าเสียทีไปเกิดเป็นพวกกระดูกสันหลังนอนๆ ซึ่งทำอย่างไรก็หาศูนย์กลางกายตัวเองไม่เจอ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.