คนที่เกิดมาปัญญาอ่อน เกิดจากวิบากกรรมอะไร

คำถาม: 
คนที่เกิดมาเป็นเด็กปัญญาอ่อนนั้น เป็นเพราะอะไรครับ?

คำตอบ:
พวกนี้เดิมเป็นขี้เมาเก่า เมื่อชาติก่อนๆ กินเหล้ามากจนขาดสติเป็นประจำ ทำอะไรเหมือนคนปัญญาอ่อน ใครที่ยังกินเหล้าอยู่นั่นน่ะ ขอให้รับทราบไว้ด้วยว่าภพต่อไปจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะฝึกตัวเองให้ปัญญาอ่อนเสียแล้วตั้งแต่ชาตินี้
        ไม่เชื่อก็ดูเอาเอง พวกที่กินเหล้าเมาหยำเปน่ะ ปัญญาอ่อนไหม? อ่อน เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ทำอะไรโดยไม่คิด ไม่ได้ใช้ปัญญาสุราพาไปไม่ต้องคิดเอง บ่อยเข้าก็ปัญญาอ่อน เพราะซ้อมเป็นคนปัญญาอ่อนมาหลายภพหลายชาติ มาถึงชาตินี้เลยปัญญาอ่อนจนนิ่มเสียตั้งแต่แรกเกิดทีเดียว

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.