เป็นหมันเพราะกรรมอะไร

คำถาม: 
แต่งงานมาหลายปีแล้ว อยากมีลูกสักคนแต่ก็ไม่มี หมอบอกว่า ดิฉันเป็นหมัน นี่เวรกรรมอะไรคะ?

คำตอบ:
มีโยมบางคนมาปรารภว่า ตัวเองเป็นหมัน ไม่มีลูก อยากจะมีแต่ว่าไม่มีลูกสักที ให้ทางด้านการแพทย์ช่วยยังไงๆ ก็ไม่มีลูก เขาก็มาถามว่าเป็นเพราะเวรกรรมอะไร เหมมือนที่คุณโยมมาถามนี่แหละ เรื่องนี้ในทางธรรมเราก็ตรวจเช็คตามวิธีของเรากันมากเลย
        เรื่องนี้ก็พบว่าในบางคนเป็นหมัน เพราะว่าภพในอดีตได้อธิษฐานขอไม่มีลูกเอาไว้ คือแกมีลูกเกเร อบรมยังไงๆ ก็ไม่ดีขึ้น แกเลยอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญว่า เกิดกี่ชาติๆ อย่าต้องมีลูกเลย ไม่เอาแล้ว เข็ดแล้ว พอมาชาตินี้ก็เลยเป็นหมัน นี่มา ด้วยแรงอธิษฐาน ก็เป็นพวกหนึ่ง
        อีกพวกหนึ่งมา ด้วยแรงบาป เช่น ตัวเองในอดีตชาติเป็นนักตอนสัตว์ ตอนหมู ตอนวัว ตอนควาย ตอนเป็น ตอนไก่มามาก เจตนามันคุ้นเคยจะให้เป็นหมัน ไม่ให้สัตว์มีลูก พอเกิดมาในชาตินี้ตัวเองก็เลยเป็นหมัน
        อาการเป็นหมันของคนสองคนที่เป็นหมันเพราะอธิษฐานมา กับที่เป็นหมันเพราะไปตอนสัตว์มานี้ต่างกันอย่างไร ?
        คนเป็นหมันเพราะอธิษฐาน เป็นหมันชนิดที่เขาไม่ได้เกิดความกระทบกระเทือนอะไร พอเกิดมาก็เป็นหมันเลย ส่วนที่ เป็นหมันเพราะไปตอนสัตว์มานั้น ชาตินี้เป็นหมันเพราะเกิดอุบัติเหตุโน่นๆ นี่ๆ แล้วกระทบกระเทือนถึงอวัยวะเพศ ทำให้เป็นหมัน มันต่างกันอย่างนี้นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.