ในพระพุทธศาสนามีพูดเรื่องพันธุกรรมไว้หรือไม่

คำถาม: 
โบราณว่าเวลาเลือกคู่ครองให้ลูก มักจะสืบว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครสืบไปถึงปู่ ย่า ตา ยาย เหมือนจะคัดพันธุ์กันทีเดียวความรู้ในพระพุทธศาสนา อธิบายเรื่องพันธุกรรมไว้หรือเปล่าครับ?

คำตอบ:
ในพระพุทธศาสนาอธิบายการเกิดของมนุษย์ไว้ว่า ขณะที่กายละเอียดยังแสวงหาที่เกิดอยู่นั้น สติสัมปชัญญะของกายละเอียดก็มีอยู่พอสมควร รู้ว่าพ่อแม่คนไหนที่มีบุญบาปใกล้เคียงกับตน ก็จะเลือกมาเกิดกับพ่อแม่คนนั้น เป็นอันว่าความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นได้ครอบคลุมมาถึงเรื่องพันธุกรรมด้วย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลก จำแนกเผ่าพันธุ์”
        คำว่า “พันธุกรรม” นั้น ที่จริงแล้วมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันนัก พันธุกรรมก็คือกรรมที่เราทำเอาไว้ มาทำหน้าที่เป็นเครื่องจำแนกวงศาคณาญาติให้เรา ในส่วนละเอียดจำแนกโดยการเกิดมาเป็นลูกเต้าเผ่าพันธุ์กัน ในส่วนหยาบจำแนกโดยการคบหาสมาคมกัน 
        ยกตัวอย่างง่ายๆ ในส่วนหยาบหรือในทางโลก พวกชอบกินเหล้า จะไม่ไปกับพวกกินเบียร์ พวกกินเบียร์จะคบหากับพวกชอบกินเบียร์ด้วยกัน จะไม่ไปกับพวกเล่นไพ่ พวกเล่นไพ่ยังแยกย่อยไปอีก พวกเล่นไพ่รัมมี่แยกไปพวกหนึ่ง พวกเล่นไพ่นกกระจอกก็แยกไปอีกพวกหนึ่ง พวกชอบเที่ยวบาร์ไปพวกหนึ่ง พวกลงอ่างก็ไปอีกพวกหนึ่งไม่ไปด้วยกัน
        กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลกอย่างนี้แหละ พวกนี้อย่างไรเสีย ก็ไม่ไปกับพวกชอบทำบุญตักบาตร แม้พวกชอบทำบุญเองก็ยังแยกออกไปอีก พวกหนึ่งจะไปวัดทำบุญเฉยๆ ไม่มีการรักษาศีล อีกพวกหนึ่งทำบุญด้วยรักษาศีลด้วย พวกทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยก็จะไม่ไปด้วยกันกับพวกทำบุญด้วย รักษาศีลด้วย แล้วฝึกสมาธิด้วย ไม่ไปด้วยกันหรอก ไปคนละทางคนละวัด เพราะฉะนั้นการแสวงหาพระอาจารย์จึงแบ่งออกเป็นสายๆ ตามลักษะอุปนิสัย กรรมใครกรรมมัน
        ในส่วนละเอียด หรือในทางธรรมพวกที่สร้างบุญมาดี สร้างบุญไว้เต็มที่เมื่อสมัยมีชีวิต ละโลกไปแล้วก็ไปเป็นเทวดา นางฟ้า เวลาจะมาเกิดพวกนี้ต้องรอจนได้พ่อแม่ที่ถูกใจจริงๆ จึงจะมาเกิด ไม่อย่างนั้นไม่มาหรอก ยกเว้นว่าถ้ามีเหตุการณ์เดือดร้อนบนโลกมนุษย์ เหล่าเทวดาต้องเชิญแล้วเชิญอีก จึงจะมาเกิด ตัวอย่างเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
        อีกพวกหนึ่งก่อเวรเอาไว้มาก พอหมดเวรจะได้เกิดเป็นมนุษย์ ตอนมาต้องชิงมาเกิด ชิงกันจริงๆ นะ ไม่ใช่เล่นๆ ขืนวิ่งมาช้า ไม่ได้เข้าท้องคนหรอกต้องไปเข้าท้องสัตว์ เลยไม่ได้เป็นคน ขนาดกำลังบุญพอจะเกิดเป็นคนได้ แต่ถ้ากำลังบุญหย่อนกว่าคนอื่น เหมือนคนมีกำลังฝีเท้าหย่อน วิ่งชิงเขาไม่ทันหรอก ต้องไปเกิดอยู่ในท้องสัตว์เสียชาติหนึ่ง
        เพราะฉะนั้นตั้งใจทำความดีไปเถอะนะ ละจากโลกไปแล้วเมื่อจะต้องเกิดอีก เขาจะได้เชิญมาเกิด ถ้าพลาดพลั้งหลงไปในทางที่ชั่ว เดี๋ยวจะต้องชิงเขามาเกิดจะเสียท่าเอาง่ายๆ นี่ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมในส่วนละเอียดที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา
        คนโบราณเขาศึกษาพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติ เขาจึงเชื่อมั่นในคำสอนมาก แต่บางคนอาจอธิบายถ่ายทอดไม่ได้ ลูกหลานสมัยหลังๆ จึงไม่ค่อยเชื่อ และทำนอกรีตนอกรอยกันไป

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.