เมื่อเกิดไฟล้างโลกถือเป็นการหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่

คำถาม: 
เมื่อเกิดไฟล้างโลก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ พวกเหล่านั้นย่อมจะถูกเผาผลาญหมดสิ้นไป ถือเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ใช่ไหมครับ?

คำตอบ:  
ไม่ใช่ เรื่องนี้มีกล่าวอธิบายไว้ใน อัคคัญญสูตร ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องความเป็นมาของโลก และการแตกทำลายของโลก ซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่า โลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกัป หรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิง พวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบาปบุญ เช่น มนุษย์ แม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้ พอรู้ว่าจะสิ้นกัป ไฟบรรลัยกัลป์จะมาล้างโลก ก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆ ก็จะตั้งใจรักษาศีล ครั้งตายไปก็ได้เป็นเทวดา ส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิ(Meditation)ด้วยก็ได้ไปเป็นพรหม
        บางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาป เวลาตายก็ตกนรก พอถึงคราวไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก นรกขุมต่างๆ จะถูกเผาไปด้วย แต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยกัลป์หอบไปติดอยู่ที่โลกอื่น กลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไป เหมือนนักโทษย้ายคุก พอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้น
        เพราะฉะนั้น ที่รัฐบาลพยายามสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เพราะกลัวสัตว์จะสูญพันธุ์นั้น ในแง่ความเป็นจริง ถึงไม่สงวนสัตว์ก็ไม่หมดแม้ช่วงหนึ่งสัตว์ป่าสัตว์บ้านอาจจะหมด แต่พอถึงคราวไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกอื่นๆ สัตว์นรกหลายๆ ประเภทจะถูกลมหอบมาติดอยู่กับโลกเรา พอถึงเวลาสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำให้มีสัตว์อีกหลายอย่างเกิดขึ้นอีก ตราบใดที่ยังมีการฆ่า การขโมย การชิงรักหักสวาท พูดปด มดเท็จ ขี้เหล้าเมายา ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ตราบนั้น ก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด ที่มีอยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้น ไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆ หรอกคุณโยม

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.