ในพระพุทธศาสนามีการล้างบาปหรือไม่

คำถาม: 
หลวงพ่อครับในพระพุทธศาสนามีวิธีล้างบาปไหมครับ?

คำตอบ:  
บุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาป มันล้างกันไม่ได้ แต่ว่าถ้าสร้างบุญมากๆ ในที่สุดบาปก็หมดฤทธิ์ หมดกำลัง ไม่สามารถจะส่งผลร้ายแก่เราได้อีกต่อไป
        เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำบุญมากๆ และทำอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะที่บุญทำให้บาปหมดฤทธิ์ อุปมาได้ง่ายๆ คือ ถ้าเรามีน้ำสะอาดจืดสนิทอยู่ ๑ แก้ว แล้วเราเอาเกลือใส่ลงไปสักช้อนสองช้อนแน่นอนน้ำต้องเค็มจนกินไม่ได้
        ถ้าเราเอาน้ำแก้วนั้นไปใส่ลงในขันใหญ่ แล้วนำน้ำจืดสนิทเติมลงไปจนเต็มขัน น้ำในขันนั้นก็จะมีรสเค็มน้อยลง ถามว่าเกลือยังเท่าเดิมอยู่ไหม ตอบว่า เท่าเดิม ไม่ได้หายไปไหน
        เอาน้ำในขันไปใส่คูลเลอร์ แล้วเอาน้ำจืดเติมให้เต็มคูลเลอร์ น้ำในคูลเลอร์ก็ยังเค็ม แต่เค็มน้อยลงไปอีก หรือกร่อยๆ แล้วเอาน้ำในคูลเลอร์ไปใส่ในแท็งก์ เติมน้ำจืดให้เต็มแท็งก์ งวดนี้น้ำในแท็งก์จืดสนิท ถามว่าเกลือยังอยู่เท่าเดิมไหม ตอบว่า เท่าเดิม แต่ว่ามีเหมือนไม่มี เกลือมันเสื่อมฤทธิ์ไปเสียแล้ว
        เช่นกัน บาปที่เราทำไว้นี้มันไม่หมดหรอก แต่มันเสื่อมฤทธิ์ไปแล้ว เกลือเหมือนบาปที่มนุษย์ทำไว้ น้ำจืดที่เราเติมลงไป ก็เหมือนกับบุญที่เราทำขึ้นใหม่ เมื่อน้ำหรือบุญมีมากพอ บาปก็หมดฤทธิ์ ไม่สามารถจะให้ผลร้ายใดๆ ต่อไปอีกได้

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.