โสเภณีเป็นของคู่โลก มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว และยังไม่มีทางกำจัดได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่

คำถาม: 
พูดกันมากว่าโสเภณีเป็นของคู่โลก มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว และยังไม่มีทางกำจัดได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่เจ้าคะ?

คำตอบ: 
เรื่องนี้ถ้าเราได้ฝึกสมาธิ(Meditation)มามากพอ จนกระทั่งสามารถระลึกชาติได้เราจะพบว่าผู้ที่มาเป็นโสเภณีนี้ ชาติก่อนๆ ที่ผ่านมาแต่เดิมก็เป็นผู้ชายนั่นแหละ แต่เป็นผู้ชายประเภทที่ชอบเป็นชู้กับเมียคนอื่น ผิดศีลกาเมมาตลอด เวรกาเมฯติดตามล้างผลาญข้ามภพข้ามชาติมานับไม่ถ้วน
        เมื่อตอนละโลก นอกจากตกนรกหมกไหม้เสียย่ำแย่แล้วเมื่อพ้นจากนรก ยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่หมกมุ่นเดือดร้อนเรื่องกามอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ พอหมดเวรได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขา เศษเวรเศษกรรมที่ตามมาล้างผลาญ แค่เศษๆ เท่านั้นยังบีบคั้นให้เพศเปลี่ยนไป แต่ใจยังเจ้าชู้เหมือนเดิม เพศเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนจากชายเป็นหญิง ส่วนความชู้ที่มีอยู่สมัยเป็นผู้ชาย ได้ทำให้เกิดเป็นผู้หญิงประเภทที่ให้อยู่เหย้าเฝ้าเรือนอย่างผู้หญิง ทั่วๆ ไป ก็ไม่ยอมอยู่ ให้ไปทำมาหากินอย่างชาวบ้านเขาทำ ก็ไม่ทำ ชอบเที่ยวเตร่ชายหูชายตาเรื่อยไป
        เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ถามว่าโสเภณีจะหมดไปจากโลกได้ไหมก็ต้องบอกว่า ก่อนจะกำจัดให้โสเภณีหมดโลก ไม่มีทายาทต่อไปอีก ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ แก้อย่างไร ก็ต้องอย่าให้เกิดการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นเกิดขึ้นในโลกนี้ ถ้าแก้ตรงนี้ได้โสเภณีก็หมด ถ้าแก้ตรงผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้ โสเภณีไม่หมดหรอก เพราะผู้ชายเจ้าชู้เป็นต้นเหตุต้นพันธุ์ของโสเภณี คุณว่าการแก้ไขให้ผู้ชายเจ้าชู้หมดไปจากโลกยากไหมล่ะ ยาก..เพราะฉะนั้น โสเภณีคงจะยังมีต่อไป
        เมื่อรู้ภูมิหลังอย่างนี้แล้วว่า คุณไม่สามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงใครคนอื่นได้ ดังนั้นคุณควรแก้ไขตนเอง ป้องกันตนเองจะดีกว่า ป้องกันโดยวิธีเล่าเรื่องที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนี้ ให้สามีของคุณฟัง เพื่อว่าต่อไปในภายภายหน้า เขาไปถูกใจภรรยาคนอื่นเข้า เขาจะได้ยับยั้งตัวเอง ห้ามตัวเองได้ ทำอย่างนี้เท่ากับคุณได้กำจัดต้นเหตุของโสเภณีไปจากโลกได้ ๑ คนแล้ว
        สำหรับลูกชายหรือลูกสาวของคุณ คุณก็หมั่นสอนเขาไว้ว่า ต่อไปข้างหน้าอย่าไปทำเจ้าชู้ ผิดลูก ผิดเมีย ผิดสามีคนอื่นเขานะ แล้วก็อธิบายอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟัง นี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโสเภณีขึ้นมาในโลกอีก ๑ คน
        รู้จักใคร เห็นท่าทางจะอธิบายจะสอนได้ก็บอกเขา ช่วยกันสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโลก ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่หลวงพ่อค้นมาได้จากพระไตรปิฎก ได้มาจากการที่หลวงปู่ หลวงตาทั้งหลายท่านได้ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ได้ปฏิบัติธรรมมามาก จนกระทั่งได้พบความจริงของโลก และยอมรับว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ หรือที่พระอรหันต์ท่านได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเรื่องจริง รวมทั้งความจริงที่ว่าผู้ที่เป็นชู้เมียคนอื่นจะต้องกลายเป็นโสเภณีในภพชาติข้างหน้า เขาจะได้กลัวบาป กลัวกรรมกันทั้งแผ่นดิน

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.