การใส่บาตรเพื่อสะเดาะเคราะห์ทำได้หรือไม่

คำถาม: 
คนใส่บาตร เพื่อสะเดาะเคราะห์จะทำได้ไหมคะ?

คำตอบ: 
คำว่า สะเดาะเคราะห์ ไม่มีในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครไปสะเดาะเคราะห์เลย มีแต่สอนว่าให้ทำความดี แล้วผลแห่งความดีจะส่งให้เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ถ้าเคยทำความชั่วมาก่อน แต่เราทำความดีมากพอ ผลแห่งความชั่วมันก็จะตามไม่ค่อยทัน
        เราตักบาตรทำบุญทำทานนี้ ถามว่าใครได้ คนที่ตายได้หรือว่าเราได้ ตอบว่าเราได้ ไม่ใช่คนอื่นนะ เราทำบุญเราก็ได้ของเรา เรากินข้าวพ่ออิ่ม แม่อิ่ม หรือว่าเราอิ่ม? พ่อกินข้าวแม่กินข้าว เราไม่ได้กิน เราอิ่มไหม? เราไม่อิ่ม
        เรื่องบุญก็เช่นเดียวกัน เราตักบาตรจะอุทิศบุญกุศลให้ใครหรือไม่อุทิศให้ใครก็ตามทีเถอะ เราได้บุญเป็นอันดับแรก 
        ถ้าเราอุทิศบุญให้ใคร คนนั้นก็พลอยได้บุญตามไปด้วย ถ้าเขารับรู้ได้และอนุโมทนาเป็น แต่ถ้าไม่มีโอกาสรับรู้และไม่ได้อนุโมทนาบุญก็ไม่ได้บุญ เช่น สมมติเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้พ่อที่ตายไปแล้ว แต่ปรากฏว่าพ่อตกนรกลึกไป เลยไม่ได้รับบุญ รับไม่ได้ก็ไม่ได้รับ จะทำอย่างไรได้ แต่ที่แน่ๆ คนทำบุญคือเราต้องได้ มันก็เป็นอย่างนี้
        การทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์เท่าที่เห็นทำกัน มักอ้างว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร คือผู้ที่เราทำร้ายเขาจนตาย หรือไม่ตายก็ตามที แต่ตอนนี้เขาได้ล่วงลับไปแล้ว เราคิดว่าเขาต้องจองเวรหาทางทำร้ายกลับคืน จึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ หวังว่าเขาได้บุญแล้ว คงเลิกจองเวรไม่ทำให้เราเดือดร้อน
        แต่จริงๆ แล้วในพระพุทธศาสนา ไม่มีคำว่า เจ้ากรรมนายเวร มีแต่กฎแห่งกรรม ที่อุปมาว่า หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น บาปที่เราเคยทำไว้คราวนั้นไม่หมด เพราะถูกยกเลิกการจองเวร เหมือนขับรถชนคนบาดเจ็บ แม้เจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่อง ตำรวจก็ยังเอาเรื่องตามกฎหมาย ฐานขับรถโดยประมาท กฎแห่งกรรมนั้นตรงเผงยิ่งกว่ากฎหมายบ้านเมือง และไม่มีวันหมดอายุความเสียด้วย 
        ผลแห่งความชั่ว มันติดตามเจ้าของไม่ลดละ แต่ถ้าหมั่นทำบุญไว้มากๆ บาปก็เล่นงานได้ไม่เต็มที่ มันอ่อนฤทธิ์ได้ เหมือนเกลือเม็ดเดียวในแท็งก์น้ำจืดนั่นแหละ
การสะเดาะเคราะห์ด้วยการตักบาตร คงเป็นกุศโลบายของคนแนะนำที่อยากให้คนทำบุญ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.