อานุภาพบุญมีจริงหรือ

คำถาม: 
คนป่วยใกล้ตายแต่กลับฟื้นและรอดมาได้ด้วยอานุภาพบุญที่ตัวเองได้ทำ เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ?

คำตอบ: 
คนเราเวลาใกล้จะตาย ภาพการกระทำตลอดชีวิตของเขาที่เคยทำบ่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า สิ่งที่เราเสพคุ้น สิ่งนั้นมันจะกรอกลับมาให้เห็น เหมือนอย่างกับกรอวีดีโอเทปกลับ เราเห็นย้อนกลับไปได้อย่างนั้น ถ้าสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นความชั่วที่เขาทำ เขาก็จะตกใจ ละเมอ เพ้อพก โวยวาย มีอาการหวดกลัว แล้วจิตใจก็เศร้าหมอง
        ครั้นพอถึงเวลาตาย ก็ตายไปในขณะที่ใจเศร้าหมอง ถ้าใจเศร้าหมองเพียงเล็กน้อยก็ไปเกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกาย ใจเศร้าหมองมากขึ้นหน่อยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าใจเศร้าหมองหนักเข้าไปอีก ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก กว่าจะพ้นเวรกลับมาเกิดเป็นคนได้ต้องใช้เวลาอีกนานแสนนาน
        คราวนี้ ถ้าใครเคยทำความดีไว้ และมีความประทับใจ ภาคภูมิใจในการทำความดีครั้งนั้นมาก เขาจะผูกพันนึกถึงอยู่ตลอดเวลา คิดทีไรก็ปลอดโปร่งโล่งใจ สบายใจทุกที เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่โยมผู้ป่วยคนนั้น จะเห็นภาพการทำบุญกฐินคราวนั้นอีกครั้งอย่างชัดเจนและมีกำใจเพิ่มสูง จนเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ หายป่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.