เป็นชาวพุทธ ตายไปแล้ว จะไปเกิดในท้องมารดาต่างศาสนิกได้หรือไม่

คำถาม: 
มีผู้ถามว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธ ตายแล้วปฏิสนธิวิญญาณของเขาจะเกิดใหม่ในครรภ์ของมารดาที่ต่างศาสนา และต่างเชื้อชาติได้ไหม?

คำตอบ: 
ก่อนอื่นขอถามว่า ดวงอาทิตย์ที่คนต่างชาติต่างศาสนา ไม่ว่าคริสต์ หรืออิสลามเห็นนั้น ดวงเดียวกับที่ชาวพุทธเห็นหรือเปล่า ดวงเดียวกันนะ เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นของกลาง ดวงจันทร์ก็ดวงเดียวกัน เพราะเป็นของกลาง แม้นรกสวรรค์ก็เป็นที่แห่งเดียวกันนั่นแหละ เพราะเป็นของกลางเป็นของสากลนะ ไม่ใช่ว่านับถือพุทธ พอไปตกนรกขอไปตกนรกพุทธนะ พวกนับถือคริสต์ อย่ามาตกที่เดียวกับฉันนะ
        การตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ เขาตัดสินกันด้วยบุญด้วยบาปที่ตัวเองทำต่างหาก ใครมีศีลมีหิริโอตตัปปะด้วย ก็ไปสวรรค์ ใครมีศีลอย่างเดียวก็รอดตัวไป ไม่ตกนรก ใครไม่มีศีลทำบาปชนิดเดียวกัน ก็ไปตกนรกขุมเดียวกัน ไม่ต้องสงสัยให้ดูอย่างนี้นะ ตีตารางไว้ 5 ช่องได้เลย ช่องที่ 1 มีเวรปาณาฯ ไหม ถ้ามีขีดไว้ 1 แต้ม เวรอทินนาฯ เวรกาเมฯ มุสาฯ สุราฯ มีไหม มีช่องไหนก็ขีดช่องนั้น หากมีศีลไม่ครบ 5 ข้อ ตายไปแล้ ถ้าไม่ตกนรกแต้มหย่อนลงมาหน่อย ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ตามลักษณะบาปกรรม ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไร ก็จะได้รับผลบุญผลบาปอย่างเดียวกัน
        ถ้ามีศีลครบ 5 ข้อ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ท่านบอกว่าอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาชั้นต้นๆ ถ้ามีศีลด้วย มีหิริโอตตัปปะด้วย ก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไป ถ้ามีสมาธิด้วย มีสมาธิแก่กล้าเท่าใด ก็ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นสูงๆ ขึ้นไปอีก อาจถึงชั้นพรหม ก็ตัดสินชัดๆ กันอย่างนี้
        เพราะฉะนั้น การที่คนใดคนหนึ่งจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาในชาตินี้เป็นหลัก ส่วนตอนที่เขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีก เขาจะไปเกิดที่ไหนนั้นก็แล้วแต่ ถ้าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเขาเต็มเปี่ยม ศีลก็มีครบ หิริโอตตัปปะก็ยังอยู่ดี พรหมวิหาร 4 ก็ยังอยู่ดี เวลาจะลงมาเกิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกพ่อแม่ที่เป็นชาวพุทธ เลือกประเทศที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างไรก็ได้ เพราะว่าเขาเป็นคนประเภทได้รับเชิญมาเกิดพร้อมกับบุญ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.