สอนสมาธิให้คนป่วย

คำถาม: 
ฟังเทปมงคลที่ 21 เรื่องความไม่ประมาท ตอนหนึ่งหลวงพ่อเล่าเรื่องเพื่อนว่า ป่วยเป็นมะเร็ง ต้องตายภายใน 3-4 เดือน หลวงพ่อสอนนั่งสมาธิแล้ว สมาธิเขาดี อยากทราบว่าเวลานี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คะ?

คำตอบ: 
กรณีอย่างนี้มีหลายราย ที่ตายไปก็มี ที่ยังอยู่ก็มี แต่จำเอาไว้ก็แล้วกันว่า เอาเถอะถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงาน ทำให้เจ็บป่วยอะไรก็ตามที เวลาจะตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิ ใจไม่ขุ่นมัว ก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ แล้วถ้าฝึกถึงธรรมกายแล้ว ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับโรคร้ายโรคกรรมเวรนั้น ชาติต่อไปจะไม่เป็นโรคนี้อีกแล้ว เรียกว่าเป็นมะเร็งชาติสุดท้ายก็แล้วกัน แต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก ผ่านจากนรกไปเกิดใหม่แล้วเวรเก่าก็ยังไม่หมด เศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายชาติ
เวลาใกล้ตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก มีทุคติเป็นที่ไป
เวลาใกล้ตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก มีทุคติเป็นที่ไป
        ฉะนั้นพวกเรานะ ใครที่มีพรรคพวกญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ ยังพอแนะนำอะไรกันได้ ก็รีบสอนสมาธิให้เขาเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย แม้ที่สุดถ้าเขาจะตาย แต่ตายขณะที่ใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง เขาก็ยังไปดีนะ เหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
“จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺติ ปาฏิกกงฺขา
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคฺติ ปาฏิกกงฺขา”
“เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้”

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *