ผิดศีลข้อที่ 3 จะตกนรกประเภทไหนครับ แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดอีก?

คำถาม: 
ผิดศีลข้อที่ 3 จะตกนรกประเภทไหนครับ แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดอีก?

คำตอบ: 
นรกนี่เขาแบ่งเป็นขุม คนที่ผิดศีลข้อ 3 จะต้องไปตกนรกที่เต็มไปด้วยต้นงิ้ว แล้วต้นงิ้วนี่มีหนามแหลมทั้งต้นทีเดียวลูกเอ๊ย..ต้นงิ้วนรกมีจริงๆ นะ เมื่อก่อนก็เคยไม่เชื่อเหมือนกัน แต่ก็พบต่อมาว่ามีจริงๆ เกิดด้วยแรงกรรมของคนผิดศีลข้อกาเมฯ รู้อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปคิดว่า อุ๊ย..มันเกิดมาตั้งนานแล้ว มีคนเขาปีนมาก่อนหน้าเราเยอะแยะ ป่านนี้หนามคงสึกคงทื่อหมดแล้ว อย่าคิดอย่างนั้น แล้วก็อย่าเอาไปพูดเล่น
        บางคนไปผิดศีลกาเมฯ ไว้ ก่อนจะตายยังมีหน้าบอกพรรคพวกว่า “เฮ้ยๆ แล้วเอาขวานใส่โลกให้ด้วยนะ จะเอาไปตัดหนามงิ้ว” พวกนี้เรียกว่า รู้แล้วฝืนทำ ตายแล้วขึ้นต้นงิ้วเก่ง ขนาดชนะการประกวดเชียวละ เขาจะได้ต้นงิ้วประจำตัวหนามยาวเป็นพิเศษ คุณเองก็อย่าทำเป็นเล่นไปนะ
        แล้วที่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดอีก ตอบว่าไม่ยาก ก็เลิกเจ้าชู้เสียสิ มองลูกเมียชาวบ้านว่าเหมือนต้นงิ้ว ไม่น่าเข้าใกล้เสียทุกครั้งก็จะรอดตัวไปเอง
        บาป-บุญ สุข-ทุกข์ ทั้งหลาย เกิดเพราะแรงกรรมที่เราทำมาทั้งนั้น ใครทำกรรมใดแล้วอย่าคิดว่าจะไม่ได้รับ ผลกรรมตอบสนองรับแน่ๆ ต่างกันแต่ว่าจะได้รับช้าหรือเร็วเท่านั้น จึงควรระลึกไว้เสมอว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” 

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.