อนาคตอันใกล้จะเป็นยุคพระศรีอริยเมตไตรย จริงหรือไม่

คำถาม: 
คนในที่ทำงานของผมพูดให้ฟังว่า เขาอ่านจากหนังสืออะไรไม่ทราบ เป็นหนังสือของลัทธิอื่นกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้จะเป็นยุคพระศรีอาริย์ ข้อมูลนี้จริงไหมครับ?

คำตอบ: 
พระศรีอาริย์ นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่าจะมาจริงๆ ในกัปปัจจุบันนี้แหละ ท่านเรียกกัปนี้ว่า “ภัทรกัป” จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง 5 พระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 สำหรับกัปนี้
        ส่วนกัปอื่นๆ กี่อสงไขยพระองค์มาแล้วไม่พูดกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ที่จะมาต่อไปชื่อว่า พระศรีอริยเมตไตรย ถามว่าอีกนานไหมกว่าองค์นี้จะมา อีกไม่นานหรอก อีกไม่กี่ล้านๆๆๆ ปีก็จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ พวกเราตายกันไปนานจนจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ พวกเราตายกันไปนานจนกระดูกเป็นฟอสซิล (Fossil) แล้วก็ยังไม่บังเกิดหรอกนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.