ในนรกสวรรค์มีการแบ่งเชื้อชาติด้วยหรือไม่

คำถาม: 
อยากทราบว่า ที่บอกว่า นรก สวรรค์ นั้น ในนรกหรือสวรรค์มีการแบ่งเชื้อชาติ ประเทศด้วยหรือไม่ เช่น นรกชาวจีน นรกฝรั่ง นรกแขก?

คำตอบ: 
ดวงอาทิตย์ที่คนไทย จีน แขก ฝรั่งเห็น เป็นดวงเดียวกันเพราะดวงอาทิตย์เป็นของกลาง แม้ที่สุดนรกก็เป็นของกลาง มันไม่แยกเป็นนรกไทย นรกจี นรกแขก นรกฝรั่งหรอกนะ เมื่อมีความชั่วเหมือนกันก็ตกนรกขุมเดียวกัน มีความดีเหมือนกันก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน
        ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมหมู่ชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้อยู่ในอาณาเขตแผ่นดินเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปกครองของมนุษย์ ประเทศชาติย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาวะการเมือง
        แต่ความดีความชั่วและธรรม ทั้งหลายเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน ดำรงอยู่คู่โลกตลอดไป ไม่ว่ามนุษยชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
        เพราะฉะนั้น สัตว์นรกจึงไม่มีแยกเป็นสัญชาติไทย เชื้อชาติจีนและเทวดาหรือนางฟ้าก็ไม่จำเป็นต้องมีวิมานเป็นเก๋งจี หรือคฤหาสน์ทรงสเปนหรอกนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.