เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่

คำถาม: 
เวลาที่เรามาเกิด ขณะที่อยู่ในท้องแม่เรารู้สึกตัวไหมคะ?

คำตอบ: 
ผู้ที่จะรู้สึกตัวเวลาเข้าไปอยู่ในครรภ์พระมารดา มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ พระพุทธองค์ทรงรู้พระองค์ตลอดทั้ง 3 ระยะ คือ
        1. เมื่อตอนจุติจากภพดุสิต เพื่อจะเข้าสู่พระครรภ์พระมารดา
        2. ขณะที่อยู่ในพระครรภ์
        3. ขณะที่ประสูติจากพระครรภ์
        สำหรับพวกเราโดยทั่วไปแล้วไม่รู้อะไรเลย นอกเสียจากผู้ที่มีบุญมากพอจะเลือกพ่อแม่ได้ เป็นพวกที่เขาเชิญมาเกิด อาจจะรู้ตัวเมื่อก่อนจะเข้าสู่ครรภ์มารดา แต่พอเข้าไปในครรภ์แล้ว จนกระทั่งถึงวันคลอด อาจไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ยิ่งถ้าเป็นพวกที่บุญน้อยๆ ก็จะไม่รู้อะไรเลย

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.