“โจรเสื่อมยาก” คืออะไร

คำถาม:
ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่คุยกันโดยเอ่ยถึง “โจรเสื่อมยาก” เป็นอย่างไรครับ?

คำตอบ: 
โจรเสื่อมยาก เป็นโจรสมัยโบราณ สมัยนี้คงหาโจรประเภทนี้ยากมาก โจรเสื่อมยากตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่า คือโจรที่มีคุณสมบัติ 8 ประการ ถือเป็นคุณธรรมของโจร คือ
1. ถ้าเจ้าทรัพย์ไม่ต่อสู้ จะไม่ฆ่า
2. ปล้นเอาทรัพย์แต่พอสมควร เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว ก็เอามาแบ่งกันเป็น 3 ส่วน คือ
    ส่วนที่ 1 กินเลี้ยงกัน
    ส่วนที่ 2 เอาไปตั้งตัว
    ส่วนที่ 3 เอาไปเสียภาษีให้หลวง

        นอกจากนี้ยังถือคติว่า ปล้นบ้านไหนถึง 3 ครั้งแล้ว ต้องหยุดไม่ปล้นบ้านนั้นซ้ำอีก ถ้าโจรชุดอื่นมาปล้นบ้านนี้อีกเป็นครั้งที่ 4 ถือว่าฉีกหน้ากัน เสือคู่นี้อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เสียแล้ว
3. ไม่ลวนลาม ไม่ล่วงเกิดภรรยาของเจ้าทรัพย์
4. ไม่ลวนลาม ไม่ล่วงเกิน ลูกสาวเจ้าทรัพย์
5. ปล้นได้ทรัพย์แล้วต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเสมอ
6. ไม่ปล้นบ้านใกล้เรือนเคียง หรือถิ่นของตนเอง
7. ไม่ขโมยราชทรัพย์ คือ ถ้าเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ จะไม่หยิบฉวยไปเด็ดขาด และไม่ต่อสู้กับทหารหลวง
8. ไม่ปล้นไม่ทำร้ายนักบวช
        ก็ฟังๆ เอาไว้ อย่าไปเอาเป็นอารมณ์ หรืออย่าไปอยากเป็นโจรประเภทนี้เข้า ยังไงๆ เป็นโจร ก็มีแต่นรกเป็นที่ไป หลวงพ่อเคยอ่านพบในพระไตรปิฏกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้
        “โจรประกอบด้วยองค์ 8 ย่อมถึงความพินาศโดยพลัน ไม่ตั้งอยู่นาน คือทำร้ายผู้มิได้ทำร้าย 1 ขโมยของไม่ให้มีเหลือ 1 พาสตรีไป 1 ข่มขืนหญิงสาว 1 ปล้นนักบวช 1 ปล้นพระคลังหลวง 1 ทำกรรมในที่ใกล้ เกินไป 1 ไม่ฉลาดในการฝังทรัพย์ 1” สันนิษฐานว่าโจรโบราณรู้ธรรมะเหมือนกัน อุตส่าห์เอาไปถือปฏิบัติ แต่เจ้ากรรมที่ตัดใจไม่ขาด ยังรักษาอาชีพโจรเอาไว้ ฉลาดแบบนี้ไม่พ้นนรกหรอกนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *