การยกมือไหว้วัดเวลาเดินผ่าน

คำถาม: 
เดินผ่านวัดทุกวัน แล้วยกมือไหว้วัด นอกจากไหว้แล้ว ควรกล่าวคำพูดอะไรดีเจ้าคะ? ไหว้ทุกวันแต่ไม่ได้พูด

คำตอบ: 
ที่เราไหว้วัดน่ะ ไหว้อะไร ไหว้วัดหรือไหว้พระ ปู่ย่าตาทวดของเราเวลาท่านเดินผ่านวัดวาอาราม ผ่านโบสถ์ท่าน นึกถึงพระประธานในโบสถ์ นึกไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วนึกกราบนึกไหว้ไป นึกถึงพระสงฆ์องคเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติดี แล้วก็ไหว้ก็กราบกันไป
        อาคารสถานที่เป็นเพียงวัตถุ ที่เกี่ยวเนื่องถึงสิ่งที่ท่านเคารพบูชา พวกเราจะไหว้วัดตามอย่างท่าน ต้องนึกเหมือนอย่างที่ท่านนึกอย่าไปนึกเพียงว่าช่อฟ้า ใบระกาของโบสถ์หลังนี้สวยงามจริงๆ เลยยกมือไหว้ ไหว้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ เราเป็นชาวพุทธควรไหว้ให้ถูก นึกให้ถูกตัวจริง แก่นแท้ของสิ่งที่เราให้ความเคารพ ส่วนจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่ว่ากัน

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.