การแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางนั้นสมควรหรือไม่

คำถาม: 
การที่เราไปเคารพเจ้าที่เจ้าทาง เช่น พระภูมิ พระพรหมเป็นการสมควรหรือไม่คะ?

คำตอบ: 
เรื่องเจ้าที่เจ้าทาง เช่น พระภูมิเคยได้พูดกันมามากแล้ว พระภูมินั้นเราเคารพก็ดี แต่เราควรเคารพให้ถูกตัวจริง พระภูมิตัวจริงที่เป็นเจ้าของที่ เจ้าของทางด้วยมีชื่ออยู่ในโฉนด อยู่ในทะเบียนบ้าน
        อยากรู้ว่าใครเป็นพระภูมิตัวจริงของบ้านให้ไปดูได้ที่ทะเบียนบ้าน ถ้าคุณพ่อของเรามีชื่อเป็นเจ้าบ้านท่านก็คือพระภูมิตัวจริง เคารพท่านเถอะ อย่าไปดื้อกับท่าน เดี๋ยวท่านไล่ออกจากบ้านเอาง่ายๆ พบท่านก็ไหว้ท่านเสียดีๆ แล้วก็ช่วยท่านทำมาหากิน รักษากรรมสิทธิ์ในบ้านเอาไว้ให้ได้ ถ้าท่านเอาที่เองบ้านไปจำนอง ไปเล่นแชร์ละก็ยุ่งตายเลย
        ถ้าเปิดโฉนดที่ดินเห็นเป็นชื่อเรา ก็แน่นอนว่าเราคือพระภูมิ มีหน้าที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้จะได้มีที่อยู่อาศัย แต่ถ้าเป็นบ้านเช่า พระภูมิคือเจ้าของบ้าน ถึงเวลาก็เอาค่าเช่าไปให้เจ้าของบ้านซะนะ มิฉะนั้น เขาอาจจะไม่ให้เราอยู่ก็ได้
        เรื่องไปไหว้พระพรหม จะไปไหว้ที่ไหน หน้าตาพระพรหมเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จัก ยิ่งเขาเล่าว่ามี 4 หน้า มีแขนมากยังกับปู ยิ่งคิดไม่ออกเลยว่าจะนอนจะนั่งท่าไหน ทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์มี 20 มือ ยังแพ้พระรามที่มี 2 มือ
ไหว้พระพรหมไหว้พระพรหม
        คิดดูให้ดีๆ ว่าไหว้พวกนี้แล้วได้อะไร ไปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่า พระองค์มีคำสั่งสอนอันประเสริฐ กราบไหว้แล้วศึกษาคำสั่งสอนดีๆ ของท่าน ซึ่งมีธรรมะถึง 84,000 ข้อให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม
        ชาวพุทธที่แท้จริงจะกราบไหว้บูชาสิ่งใด ก็จะกราบไหว้บูชาด้วยเหตุผล เป็นต้นว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีพระคุณ หรือสิ่งนั้นทำให้ระลึกถึงคุณงามความดี เขากราบไหว้เพื่อเทิดทูนความดีที่มีอยู่จริงๆ ไม่ใช่ไหว้เพราะกลัว เพราะไม่รู้ หรือทำไปตามๆ กันโดยหาเหตุผลไม่ได้ ซึ่งเป็นความงมงาย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล เพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงควรเป็นผู้ที่มีทั้งเหตุและผล 

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.