จริงหรือไม่ ไม่ควรหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันตก

คำถาม: 
ทำไมพระพุทธรูปที่สภาธรรมกายสากลของวัดพระธรรมกายจึงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ผมเคยได้ยินว่าถ้าจะให้เป็นมงคล ไม่ควรตั้งพระพุทธรูปให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับ?

คำตอบ: 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหันพระพักตร์ไปทางทิศไหน ก็เป็นมงคลทั้งนั้น เพราะพระองค์เป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้ว แม้พระพุทธรูปที่เราทำขึ้นเอง เพื่อรำลึกถึงพระองค์ ก็เป็นมงคลไปทั้งองค์
        เพราะฉะนั้นการจะตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใด ก็เป็นมงคลทุกทิศ ไม่มีข้อบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่ที่พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในสภาธรรมกายสากล หันหน้าไปทางทิศตะวันตกขณะนี้ ก็เพราะว่าต้องการความสะดวกในการใช้งานของศาลาที่วัดนี้ โดยทั่วไปแล้วเราใช้กันในเวลามีงานวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเริ่มตั้งแต่ 9.30 น. แดดส่องมาทางทิศตะวันออกมากเลย
        เพราะฉะนั้น ถ้าเวลาประกอบพิธีแล้วหันพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ศาลานี้จะถูกแดดไล่เข้ามาตั้งเยอะ ทำให้เสียเนื้อที่สำหรับนั่งมาก ถ้าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันตกศาลานี้จะรับคนได้มากกว่า เพราะตอนช่วงเช้าแดดส่องทางทิศตะวันออก เงาศาลาทอดไปทางตะวันตก ทำให้มีเงาทอดไปทางด้านตะวันตกอีกมาก
        การหันหน้าพระธรรมกายองค์ประธานไปทางทิศตะวันตก ก็เป็นเหตุผลในเรื่องการใช้สถานที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่โดยแท้ๆ แล้ว พระพุทธรูปจะหันหน้าไปทางทิศไหน ก็ไม่มีข้อบังคับ ถือเป็นมงคลทั้งนั้น

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.