คำว่าเป็นเดียร์ถีย์ กับคำว่าอลัชชี แปลว่าอย่างไร

คำถาม: 
คำว่าเป็นเดียร์ถีย์ กับคำว่าอลัชชี แปลว่าอย่างไรครับ?

คำตอบ: 
คำว่า “เดียร์ถีย์” เป็นชื่อเรียกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งเขาก็มีวิธีการปฏิบัติของเขาหลายอย่าง เช่น ยืนขาเดียว ทรมานตน
        ส่วน “อลัชชี” แปลว่า ไม่อาย นอกจารีต หมายถึงผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนา แล้วไม่ตั้งใจรักษาศีล ไม่ตั้งใจประพฤติอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น บวชแล้วก็ยังไป กินเหล้า บวชแล้วก็ยังเล่นไพ่ บวชแล้วก็ประพฤตินอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนา ใครที่บวชแล้วประพฤติผิดจารีตของความเป็นพระ ท่านเรียกว่า “อลัชชี”             

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.