การบูชาพระจุดเทียนเล่มเดียวได้หรือไม่

คำถาม: 
เวลาบูชาพระ จุดเทียนเล่มเดียวได้ไหมคะ?

คำตอบ: 
โดยทั่วไปแล้วเวลาบูชาพระ เราใช้เทียน 2 เล่ม ใช้ธูป 3 ดอก โบราณาจารย์ท่านให้เหตุผลว่า
        ธูปเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณยิ่ง 3 ประการ คือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณท่านจึงให้ใช้ธูป 3 ดอก  
        เทียนเป็นการบูชาคุณของพระธรรม หรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณ 2 ประการใหญ่ๆ คือ
        1. เป็นความจริงตลอดกาล
        2. เมื่อใครปฏิบัติตามแล้ว ย่อมช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้
        พระธรรมมีพระคุณอย่างนี้ท่านก็เลยให้บูชาด้วยเทียน 2 เล่ม
        ดอกไม้เป็นการบูชาพระสงฆ์ เป็นการอุปมาอุปไมยว่า พระสงฆ์บวชมาจากคนต่างวรรณะกัน ลูกยาจกก็มี ลูกเจ้าขุนมูลนายก็มี มาบวชด้วยกัน พอบวชแล้วก็มีพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาหรือศีล 227 ข้อ ร้อยรัดไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกใคร พอบวชแล้ว ถือว่าอยู่ในวรรณะเสมอกันหมด เป็นความงดงามอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับดอกไม้ต่างสีสัน เมื่อนำมาจัดให้เป็นกลุ่มเป็นช่อ ก็ดูสวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านจึงใช้ดอกไม้บูชาคุณของพระสงฆ์ ที่ถามว่าจะจุดเทียนเล่มเดียวได้ไหม ตอบว่าได้น่ะได้หรอก แต่ทำให้ถูกทำเนียม คือจุด 2 เล่มจะดีกว่านะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.