ถ้าผู้ชายบวชหมด จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่

คำถาม: 
ถ้ามีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามาก สมมติว่าเมืองไทยเราพวกผู้ชายไปบวชกันหมด จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ เพราะประชาชนที่สร้างผลผลิตจะมีจำนวนน้อยลงนะครับ?

คำตอบ: 
ไอ้หนูเอ๊ย! ขอให้มาบวชกันจริงๆ เถอะ เห็นดีแต่ปากพูด ถ้าสมมติอย่างนั้น ก็สมมติต่อไปซิว่า ให้เป็นพระอรหันต์กันให้หมดทั้งเมือง แล้วดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้น จริงๆ แล้วการที่คนจะมาบวชทั้งเมืองนั้น เป็นไปได้ยากมาก เพราะกำลังบุญของแต่ละคนไม่เท่ากัน และจะให้เป็นโจรทั้งเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะกำลังบาปของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีก บางคนกำลังบาปของเขาก็ไม่พอที่จะทำให้เป็นโจร ส่วนคนที่เคยเกิดเป็นคนดีเขาก็จะสร้างความดีของเขาต่อ จะให้ทำบาปเขาก็ไม่ทำ ส่วนคนที่ทำบาปมาจนคุ้น ไปชวนมาสร้างความดี มันก็ไม่เอา มันจะทำบาปของมันต่อไป
        เรื่องนี้ก็ธรรมดานะลูกเอ๋ย อย่าว่าแต่เมืองไทยเลย ถ้าทั้งโลกบวชเป็นพระได้ก็จะดี ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจหรอก เพราะความจริงทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ พอเพียงที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งโลก แต่ที่มันเกิดขาดแคลนขึ้นมา ก็เพราะมีคนไม่ดีบางคนเอาไปเก็บเอาไว้เป็นส่วนเกิน
ถ้าทั้งโลกบวชเป็นพระได้ก็จะดี ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจแน่นอน
ถ้าทั้งโลกบวชเป็นพระได้ก็จะดี ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจแน่นอน
        ถ้าทั้งโลกบวชเป็นพระ ตั้งใจประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่กักตุนของใช้ส่วนเกิน กินพอมีกำลังสร้างความดี ของก็มีพอกินกันทั้งโลกนะลูกนะ แค่งบประมาณสร้างอาวุธของแต่ละประเทศขณะนี้ ถ้าเอามาซื้อของทำทานคนในประเทศที่ยากจน ทั้งโลกก็มีกินกันเหลือเฟือแล้ว อย่าได้คิดตื้นๆ แล้วกลัวไปอย่างนั้น ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาเสียหน่อย ก่อนจะไปคุยเรื่องนี้กับใครนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.