ทำไมฝรั่งบางคนเก่งพระไตรปิฎก แต่ไม่ยอมเป็นชาวพุทธ?

คำถาม: 
ทำไมฝรั่งบางคนเก่งพระไตรปิฎก แต่ไม่ยอมเป็นชาวพุทธ?

คำตอบ: 
เมื่อปี พ.ศ. 2529 อาตมาได้เดินทางไปยุโรป ไปที่เมืองอ๊อกฟอร์ดและเคมบริดจ์ เนื่องจากวัดพระธรรมกาย ได้ส่งพระภิกษุรูปหนึ่ง ไปเรียนวิชาบาลีสันสกฤต อยู่ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เหตุที่ส่งไปเรียนที่อังกฤษ ก็เพราะว่าตั้งแต่อังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียแล้ว ได้ครูอินเดียเก่งๆ มาไว้ที่มหาวิทยาลัยนี้มาก เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤต ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในอินเดีย แต่อยู่ในอังกฤษ เป็นคนอังกฤษ
        เหมือนภาษาล้านนาขณะนี้หาคนไทยที่เก่งภาษาล้านนาจริงๆ ไม่ได้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญภาษาล้านนาขณะนี้กลับเป็นชาวเยอรมัน เพราะคนไทยเรียนแล้วไม่รู้จะเอาไปทำมาหากินอะไร คนไทยที่เก่งภาษาล้านนา ก็ตายไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ก่อนตายไม่กี่ปี เขาอยากจะถ่ายทอดวิชาก็เลยเปิดรับสมัครเรียนภาษาล้านนา แต่ไม่มีคนไทยคนใดคิดจะเรียน คนเยอรมันกลับบินมาเรียน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะเรียนภาษาล้านนาให้คล่องแคล่ว ก็ต้องไปจ้างครูเยอรมันมาสอน
        ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกขณะนี้ ไม่ใช่ชาวพุทธ แต่เป็นชาวคริสต์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดบ้าง เคมบริดจ์บ้าง แต่เขาเชี่ยวชาญในลักษณะที่เป็นอักษรศาสตร์ไม่ใช่ในเชิงพุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ซึ่งพระจากวัดพระธรรมกายไปเรียนนั้น อาจารย์ของท่านเป็นประธานสมาคมภาษาบาลีแห่งโลก แต่เขานับถือศาสนาคริสต์ ใครอยากรู้เรื่องอะไรในพระไตรปิฎกท่านบอกได้หมด บอกข้อบอกหน้าให้ด้วย แทบจะบอกบรรทัดให้ด้วยซ้ำ คุยไปคุยมาเขาเผลอพูดออกมาว่า ตั้งแต่เขาศึกษาคัมภีร์โบราณ และวรรณคดีที่ว่าเยี่ยมทั้งหลายมาทั่วโลกก็เพิ่งจะพบว่า พระไตรปิฎกนี่แหละ ที่เป็นวรรณคดีที่เยี่ยมที่สุดในโลก
        เขามองพระไตรปิฎกเป็นอักษรศาสตร์ เป็นลีลาการเขียน เป็นวรรณคดี ไม่ได้มองว่าเป็นคัมภีร์เป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนา ทำไมเขามองอย่างนั้น ก็เพราะเขาไม่มีต้นแบบ ไม่มีตัวอย่างบุคคลให้ดูนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น ขันติ แปลว่า “ความอดทน” ความอดทนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้น อดทนขนาดไหน ในพระไตรปิฎกเขียนว่าท่านอดทนข้ามภพข้ามชาติ ชนิดที่ใครมาแล่เนื้อเถือกระดูกก็ไม่โกรธ พวกยุโรปไม่ยอมเชื่อ บอกว่าเป็นนิทานประโลมโลก เป็นไปไม่ได้ที่คนถูกแล่เนื้อแล้วไม่โกรธ แต่จริงๆ แล้วมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคยมีชีวิตอยู่จริงในโลกเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นต้นแบบไว้แล้ว
        เรื่องนี้อย่าว่าแต่ฝรั่งไม่เชื่อเลย แม้พวกเราชาวพุทธเองนี่แหละ ขนาดศึกษาธรรมะกันมาอย่างดี บางคนยังอดแคลงใจไม่ได้ว่าทำได้จริงหรือ เพราะไม่เคยเห็นตัวอย่าง เช่น พอมาถึงยุคนี้พวกเราหลายๆ คนก็ชักสงสัยในใจว่า เอ..ในโลกนี้มีคนรักษาศีล 5 ได้จริงหรือ เรื่องนี้ขอยืนยันว่ามีคนรักษาศีล 5 ได้จริง
        ก่อนหลวงพ่อจะมาบวชก็รักษาศีล 5 มาก่อน พอรักษาศีล 5 ได้ ก็ลองรักษาศีล 8 พอรักษาศีล 8 ได้สำเร็จ ก็ดูว่าถ้าจะรักษาศีล 227 ล่ะจะสู้ไหวไหม ไม่ใช่ปุ๊ปปั๊บ มารักษาศีล 227 เลย ก็ต้องไต่อันดับมาเหมือนกัน เหมือนกับชิงแชมป์มวยนั่นแหละ จะเป็นพระ ถ้ารักษาศีล ไม่ไหวก็ไม่บวช ถ้าไหวก็จะสู้ต่อ ทดลองมาอย่างนี้ จนบัดนี้เชื่อมั่นแล้วว่า สามารถครองความเป็นพระภิกษุได้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นจึงได้เชื่อมั่นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจริงแท้แน่นอน

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.