การไม่เคารพพรหม 4 หน้า ผิดหรือไม่

คำถาม: 
การที่ผมไม่เคารพพรหม 4 หน้า ไม่กราบไหว้ ผมจัดเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าครับ?

คำตอบ: 
คุณทำถูกแล้ว ความจริงพรหมนั้นมี แต่ไม่ใช่ 4 หน้าอย่างที่ช่างเขาปั้น
ถ้าอยากรู้ว่าพระพรหมหรือกายพรหมเป็นอย่างไร คุณต้องไปฝึกทำสมาธิให้ถึงดวงปฐมมรรค เอาใจสอดเข้าไปกลางดวงปฐมมรรคเรื่อยไป ไม่ช้าจะเห็นกายพรหมในตัวชัดเจน
        กายพรหมนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจธรรมะ คือพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่อยู่บนศาลนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.