พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์

คำถาม: 
พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ครับ?

คำตอบ: 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตนั้นน่ะ นับไม่ถ้วนทีเดียว แต่ว่าสำหรับในกัปนี้ ในโลกมนุษย์ของเรานี้ ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว 4 พระองค์ คือ
        พระกกุสันธะพุทธเจ้า, พระโกนาคมนะพุทธเจ้า, พระกัสสปะพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าในยุคของพวกเรามีพระนามว่า พระโคตมะพุทธเจ้า ส่วนพระองค์ที่ 5 มีพระนามว่า พระเมตไตรยพุทธเจ้า ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาหรอกนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *