ฟังสวดพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องเลยคะ

คำถาม: 
ไปงานศพ ฟังสวดพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องเลยคะ จะให้เข้าใจได้อย่างไรคะ?

คำตอบ: 
โดยทั่วไป การสวดพระอภิธรรมเป็นการหยิบยกเอาเรื่องราวส่วนหนึ่งในพระไตรปิฏกมาสวด คือพระไตรปิฏกแบ่งเป็น 3 ส่วน
        ส่วนที่ 1 เป็นพระวินัย ว่าด้วยศีลของพระภิกษุ รวมทั้งภิกษุณีเปรียบเหมือนกฎหมายควบคุมความประพฤติ
        ส่วนที่ 2 เป็นพระสูตร ว่าด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเป็นตอนๆ
        ส่วนที่ 3 เป็นพระอภิธรรม แสดงถึงหัวข้อธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับคุณภาพจิตของผู้ปฏิบัติตามธรรม
        คุณฟังสวดเท่าไรๆ ก็ไม่รู้เรื่องหรอก เพราะเป็นคำบาลี ฟังเอาว่าเป็นธรรมะ เป็นเรื่องการทำความดีอย่างนั้นก็ได้ ถ้าเกิดศรัทธาแรงกล้า อยากรู้ว่าท่านว่าอย่างไรบ้าง ก็มาค้นคว้าตำรับตำรา หรือไปเรียนภาษาบาลี เอามาแปลคำสวดของท่านให้รู้เรื่องไปเลย ก็คงจะหายข้องใจนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *