การปลูกผักในวัด

คำถาม: 
เมื่อบวชเรียนในพระพุทธศาสนาแล้ว จะปลูกผักฟักแฟงแตงกวาไว้ในวัดได้หรือไม่?

คำตอบ: 
เรื่องการปลูกผักไว้กินนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะทำ กิจของสงฆ์คือการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมกันไป แล้วก็เอาความรู้ทางธรรมที่ศึกษาได้ มาอธิบายขยายความให้ญาติโยมเข้าใจ ให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
        ถ้าเด็กวัด หรือญาติโยมที่มาวัด เขาต้องการจะปลูกฟักแฟงแตงกวาอย่างที่ว่าในบริเวณที่ว่างในวัด เพื่อเก็บเกี่ยวเอาผลเป็นเสยียงไว้เลี้ยงพระ อันนั้นเป็นกิจที่เขาทำได้ ก็ปล่อยให้เขาทำไป เราไม่ว่ากันละนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.