ยุคพระศรีอริยเมตไตรย

คำถาม: 
เขาว่ากันว่าในยุคพระศรีอาริย์ พวกมนุษย์จะไม่ต้องทำมาหากิน เพราะมีของให้กินให้ใช้ตามธรรมชาติเต็มไปหมด เมื่อไหร่พระศรีอาริย์จะมาเกิดเสียทีเจ้าคะ?

คำตอบ: 
มีบันทึกในพระไตรปิฏกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า นับแต่เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ทุกๆ 100 ปี อายุขัยของมนุษย์จะลดลง 1 ปี เป็นอายุขัยโดยเฉลี่ยนะ

        เมื่อปีที่พระพุทธองค์ปรินิพพาน อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์ พ.ศ.1000 อายุขัยของมนุษย์จะเป็น 90 ปี พ.ศ. 2000 อายุขัยเฉลี่ย 80 ปี เพราะฉะนั้น พ.ศ. 2500 นี้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เราจึงเป็น 75 ปี
        อายุขัยของมนุษย์จะลดลงเรื่อยๆ อย่างนี้ จนเหลือ 10 ปี (คำนวณได้ประมาณ พ.ศ.9000) เรียกว่า “ยุคมิคสัญญี” คือคุณธรรมของมนุษย์ไม่เหลือเลย พอเห็นหน้าก็จะฆ่ากันเหมือนนายพรานเห็นเนื้อสมัน การฆ่าฟันกันจะมีมาก จนกลิ่นศพเหม็นตลบไปทุกหัวระแหงเมื่อไรที่คนอายุขัย 10 ปี คิดได้ แล้วตั้งใจถือศีล 5 ประพฤติกุศล-กรรมบถตลอดชีวิต บุตรของคนเหล่านี้จะมีอายุขัยค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นรุ่นๆ ไป จนถึงอายุขัยเฉลี่ย 1 แสนปี
แล้วค่อยๆ ลดลงมาจนมนุษย์มีอายุขัยเหลือ 8 หมื่นปี พระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 หรือพระองค์สุดท้ายของกัปนี้จึงจะมาบังเกิด
        เนื่องจากมีบันทึกว่ามีพระพุทธดำรัสเช่นนี้นี่เอง ที่ทำให้มีผู้พยายามคำนวณ แล้วอ้างว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรย
แต่หลวงพ่อว่าอย่ารอเลยนะ รีบนั่งสมาธิเข้านิพพานไปก่อนดีกว่า ขืนนั่งรอ พลาดท่าพลาดทางไปทำดีทำชั่วผสมผสานกันพอดิบพอดีเป๊ะ ไปเกิดในยุคมิคสัญญีเข้าล่ะก็ลำบากตายเลย แล้วจะหาว่าหลวงพ่อไม่เตือนกันไม่ได้นะ 

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *