ถ้าฮวงซุ้ยดีจะทำให้ลูกหลานมีความเจริญจริงหรือ

คำถาม: 
ตามความเชื่อถือของคนจีน เชื่อกันว่าถ้าฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอยู่ในที่ๆ ดี จะมีบทบาทสำคัญทำให้ลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้าร่ำรวย หรือหากฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรือไม่เป็นมงคล ลูกหลานจะประสบกับความหายนะ เท่าที่สังเกตดูก็รู้สึกว่ามีความจริงพอที่จะเชื่อถือได้ จึงอยากจะทราบว่าข้อเท็จจริง จริงๆ นั้น มันเกิดจากอะไรกันแน่?

คำตอบ: 
ตอนเริ่มแรกคนจีนทำฮวงซุ้ย เพื่อเหตุผลบางประการ คือ
        ประการแรก เป็นวันนัดพบของหมู่ญาติ เพราะเมื่อพ่อแม่ตายแล้ว ลูกหลานแยกย้ายไปทำมาหากินต่างถิ่น มีโอกาสพบเจอกันยาก เพราะแผ่นดินจีนกว้างใหญ่ไพศาล จึงต้องกำหนดว่าควรจะมีการนัดพบกันสักปีละ 1 ครั้ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คือ
        1. สถานที่เหมาะสม คือ ได้บรรยากาศดี
        2. เวลาเหมาะสม คือ เป็นฤดูกาลที่ไม่ใช่ช่วงทำเกษตรกรรมหรือเป็นเวลาที่ว่างงาน ซึ่งมักเป็นต้นฤดูแล้ง
        ถามว่าทำไมจึงต้องพบกัน ตอบว่าควรพบกันด้วยสาเหตุใหญ่ คือ
        1. ถ้าพี่น้องคนไหนตกทุกข์ได้ยาก ก็จะได้ข่าวในวันนี้ และ จะได้ช่วยเหลือกันต่อไป
       2. ได้รู้ว่าความประพฤติของคนในตระกูลแต่ละรุ่น เป็นอย่างไรมีใครนอกลู่นอกทางหรือเปล่า ถ้าพบว่าใครมีความประพฤติไม่ดีจะทำอย่างไร ก็ต้องทบทวนโอวาทของเตี่ยและแม่ ซึ่งท่านสอนไม่ให้ทำชั่ว
        ทีนี้ถ้าจะให้ได้บรรยากาศดี จะต้องไปทบทวนโอวาทบรรพบุรุษกันที่ไหน ก็ต้องหน้าหลุมศพเตี่ยและแม่ เพื่อว่าเห็นแล้วจะได้นึกออกว่า เมื่อคราวที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยห้ามเคยสอนไว้อย่างไร โดยทั่วไปลูกคนโตจะเป็นตัวแทนกล่าวตักเตือนอบรม ซึ่งเมื่อเอ่ยอ้างถึงคำสอนของพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว จะเตือนมโนธรรมให้เกิดได้ง่าย ความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงก็จะเกิดตามมา
        ในเรื่องการทำมาหากิน ถ้าใครติดขัด พี่ๆ น้องๆ ก็จะได้ช่วยกัน พี่น้องบางคนอาจเห็นแก่ตัว แต่เมื่อมาพูดหน้าหลุมศพ ความหลังก็จะกระตุ้นมโนธรรมให้พี่น้องต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้น ความริเริ่มในการ หาทำเลดีๆ สร้างฮวงซุ้ยก็เลยเกิดขึ้น

        ประการที่สอง สร้างฮวงซุ้ยเพราะคิดถึงพ่อแม่ คนเราบางคนเมื่อวัยเด็กอาจเกะกะเกเร ไม่เคารพเชื่อฟังใคร แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็คิดได้ ปกติคนเราจะคิดถึงพ่อแม่ ก็ต่อเมื่อ
        1. ตัวเองประสบภัยพิบัติ ถ้าสาเหตุเกิดเพราะขัดโอวาทของท่าน จะยิ่งคิดมาก
        2. เมื่อตัวเองมีลูก ถ้าภาระการเลี้ยงลูกนั้นลำบากหนักหนา ก็ยิ่งคิดถึงท่านมาก
        3. เมื่อพ่อแม่จากไป แล้วคิดได้ถึงความดีอันมากมายของท่านที่มีต่อตัวเอง จึงอยากจะตอบแทนท่านให้ถึงที่สุด
        คนที่ไม่ศึกษาพระพุทธศาสนา ไม่รู้ว่าคนตายแล้วไปไหน ไม่รู้กฎแห่งกรรม ไม่รู้เรื่องสวรรค์นิพพาน คิดว่าต้องหาที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ดีที่สุดให้ท่าน ก็เลยหาทำเลดีๆ ให้ ที่จริงคนตายเขาก็ไปตามกรรม ทำดีก็ไปสวรรค์ ทำชั่วก็ไปนรก เขาไม่มาดูหรอกว่าลูกหลานจะทำอะไรให้เขา แต่คนทั่วไปนึกว่าวิญญาณยังอยู่ ต้องรับรู้ได้
        ธรรมดาคนที่นึกถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรม นึกถึงคำสอนที่ดีของพ่อแม่ ปฏิบัติต่อพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างดี จิตใจเขาย่อมจะดี มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้นๆ เป็นลำดับ คนๆ นั้นย่อมมีโอกาสก้าวหน้ายิ่งขึ้น รุ่งเรืองขึ้น บรรยากาศที่ดีก็มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความคิดดีๆ ได้
        ต่อมาภายหลัง ความเข้าใจเหล่านี้ได้ถูกบิดเบือน จนเลอะเลือนไป เพราะคนเรามักมองกันที่ภายนอก ไปมองว่าที่ตระกูลเขารุ่งเรือง เพราะฮวงซุ้ย พ่อแม่ของเขาอยู่ในทำเลดี เขามองไม่เห็นแก่น ไม่เห็นหลัก ก็เลยจับเอาเปลือกๆ มาทึกทักว่าต้องทำเลดี ตัวเองจึงจะเจริญ เลยเลือกแต่ทำเล ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
            ในที่สุด ทำเลดีก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่กลับเกิดมีปัญหาว่า คนตายขายคนเป็น ทุ่มเทเงินทองซื้อฮวงซุ้ย จนเป็นหนี้สินแล้วมาโทษว่าฮวงซุ้ยไม่ช่วย
            เหตุผลดั้งเดิมของการสร้างฮวงซุ้ยนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่อคนตาย คิดดูง่ายๆ ถ้าเราตาย เราจะอยู่เฝ้ากระดูกตัวเองไหม ไม่เฝ้า แล้วลูกหลานจะมาอยู่เฝ้ากระดูกคนตายไว้ทำไม เอาเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น วัดวาอาราม แล้วถึงเวลาที่เหมาะสมก็นัดกันทำบุญทำกุศลส่งให้ท่านดีกว่านะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *