บารมี 10 ทัศ คืออะไร

คำถาม: 
บารมี 10 ทัศ คืออะไรคะ?

คำตอบ: 
บารมี 10 ทัศ ก็คือความดี 10 ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่ยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงคัดเลือกไว้เป็นข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานเร็วขึ้น
ได้แก่
ทานบารมี
ศีลบารมี
เนกขัมมะบารมี
ปัญญาบารมี
วิริยะบารมี
ขันติบารมี
สัจจะบารมี
อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี
และอุเบกขาบารมี

        สำหรับพวกเราชาวพุทธ แม้ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างยิ่งยวด ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่าพระองค์
แต่ก็ควรต้องทำอย่างจริงจังสม่ำเสมอให้ครบทุกข้อ ในระดับที่สามารถทำได้คือ
        1. ทานบารมี คือตั้งใจตักบาตรทำบุญ ให้ได้ทุกวัน
        2. ศีลบารมี อย่างน้อยศีล 5 ต้องตั้งใจรักษาให้ได้ทุกวัน ถ้ามั่นคงขนาดยอมเสียอวัยวะ ยอมเสียทรัพย์ ยอมเสียชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาศีลไว้ ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะได้ชื่อว่าเจริญรอยตามพระบรมครูอย่างแท้จริง
        3. เนกขัมมะบารมี คือการยั้งใจไม่ให้เกี่ยวข้องกันในเรื่องเพศ ถ้าอยู่ทางโลกก็เป็นคนโสดไปตลอดชีวิต หรือบางคนแต่งงานแล้วก็แบ่งเวลาถือศีล 8 ทุกวันพระ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติเนกขัมมะบารมีอย่างอ่อนๆ เหมือนกัน
        4. ปัญญาบารมี คือศึกษาพระไตรปิฎก อ่านตำรับตำราธรรมะและหมั่นนั่งสมาธิ(Meditation)ทุกวัน
        5. ขันติบารมี คืออดทนทำความดีเรื่อยไป ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
        6. วิริยะบารมี คือขยันหมั่นเพียร บากบั่นทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ยอมถอยหลัง หรือลังเลหยุดพัก
        7. สัจจะบารมี คือมีความจริงใจในการทำความดีทุกรูปแบบจะคบคนก็มีความจริงใจ ไม่หักหลังเขา พูดอะไรก็รักษาคำพูด หน้าที่การงานก็ไม่ให้บกพร่อง
        8. อธิษฐานบารมี คือมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีตามที่ตั้งโครงการ ตั้งเป้าหมายเอาไว้ และไม่ว่าจะทำอะไรต้องวางแผนล่วงหน้าเสมอ เพื่อให้งานสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอน และแน่นอนว่าจะต้องสำเร็จในที่สุด
        9. เมตตาบารมี คือมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น ไม่เป็นคนดูดาย
        10. อุเบกขาบารมี คือวางใจเป็นกลาง เป็นคนที่รักความยุติธรรมอย่างยิ่งตลอดชีวิต
        อานิสงส์ที่จะได้จากการปฏิบัติบารมีทั้ง 10 ทัศ ก็คือจะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานรวดเร็วขึ้น

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *