ในบรรดาอบายมุขทุกอย่าง อะไรที่ถือว่าเลวที่สุด

คำถาม: หลวงพ่อครับในบรรดาอบายมุขทุกอย่าง อะไรที่ถือว่าเลวที่สุดครับ?

คำตอบ: การคบเพื่อนชั่ว ซิลูกเอ๊ย… เป็นอบายมุขข้อที่เลวที่สุด
เพราะนำความฉิบหายมาให้มากกว่าอย่างอื่น
เป็นต้นเหตุให้อบายมุขข้ออื่นๆ ติดตามมา
ลองสังเกตดูนะว่านิสัยไม่ดีต่างๆ ที่คนเรามีอยู่ในแต่ละคนนั้นได้มาจากไหน
ไม่ว่าเรื่องกินเหล้าเมายา เรื่องเที่ยวกลางคืน การพนัน ตลอดจนเรื่องเสียหายต่างๆ

ถามว่า…คุณพ่อเคยสนับสนุนให้เรากินเหล้า สูบบุหรี่ไหม ตอบว่า ไม่เคย
คุณแม่เคยสอนให้เล่นไพ่ ให้คิดโกงไหม…ก็ไม่เคย
ครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวกลางคืน หรือเที่ยวด่าใครต่อใครไหม ก็ตอบว่า ไม่เคย
        ถ้าอย่างนั้นได้มาจากไหน…
ตอบว่าได้มาจากเพื่อน ได้มาจากคนนี้นิดคนนั้นหน่อย

ครั้นเราติดเชื้อเลวๆ เหล่านี้มา เราก็นำความรู้ความสามารถของเราที่ร่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆ
เราเลยยิ่งเลวกว่าเพื่อนที่ชักจูงเราเสียอีก

        เพราะฉะนั้น บันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า คือ การไม่คบคนพาล หรือไม่คบคนเลว
“อเสวนา จ พาลานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”
การไม่คบคนพาลเป็นมงคลอันอุดม
นี่มงคลที่ 1 เลยนะลูกนะ

        ถ้าใครไม่เชื่อพระองค์ ยังขืนคบคนพาลอยู่
ถึงแม้บุคคลนั้นจะมีความรู้จนจบปริญญา จบการศึกษาสูงแค่ไหน มีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม
เขาจะไม่มีความสำเร็จในชีวิตเลย
ทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดด้วย
เขาจะต้องเสียใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

        โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตรมี 6 ประการ คือ
        1. ทำให้เป็นนักเลงพนัน
        2. ทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
        3. ทำให้ลวงผู้อื่นด้วยของปลอม
        4. ทำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
        5. ทำให้เป็นนักเลงหัวไม้
        6. ทำให้เป็นนักเลงเหล้า
        เพราะฉะนั้น หวังว่าพวกเราคงเลือกคบแต่เพื่อนดีๆ นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *