พ่อแม่เข้าข้างลูกเมื่อลูกทำผิด จะมีผลเสียมากน้อยเพียงใด?

คำถาม: พ่อแม่เข้าข้างลูกเมื่อลูกทำผิด จะมีผลเสียมากน้อยเพียงใด?

คำตอบ: พ่อแม่ที่เข้าข้างลูกเมื่อลูกทำผิด ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหายนะให้แก่ลูกอย่างที่สุด
โดยทั่วไปแล้วคนเราจะดำเนินชีวิตตามความเห็นของตนเอง
ความสำเร็จหรือความผิดพลาดของชีวิต ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็น
ผู้ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุด ต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง
ลูกจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ซาบซึ้งแก่ใจว่า
ลูกทำดี ลูกจะได้รับผลดีตอบแทนเสมอ
แต่ถ้าลูกทำชั่ว ลูกจะต้องเป็นผู้รับผลของความชั่วนั้นอย่างไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้

        เมื่อลูกทำผิดหรือทำชั่ว
ถ้าพ่อแม่เข้าข้างลูกเสียแล้ว
ก็ขอให้รู้เถอะว่า พ่อแม่เองนั่นแหละ คือผู้สร้างความหลงเข้าใจผิดให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก
ปูทางชีวิตที่ผิดให้
จนกระทั่งลูกหลงผิดคิดไปว่า “ทำชั่วได้ดีมีถมไป ทำดีได้ดีมีที่ไหน”
ลูกย่อมมุ่งแต่จะทำชั่วเรื่อยไป
ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีวันได้สร้างความดี
ชีวิตของลูกจะมีแต่ความผิดพลาด สร้างแต่ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น เพราะความเห็นผิดที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้ให้ตั้งแต่เล็ก
        ครั้นเมื่อตายลง
ทุคติ คือนรกก็จะเป็นที่ไป
ถามว่าใครล่ะ ที่เป็นผู้ชี้ทางนรกให้ลูก?

ดังนั้น พ่อแม่ทั้งหลายต้องตระหนักถึงโทษของการเข้าข้างลูก
เมื่อลูกทำผิด อย่าคิดว่ารักลูกแล้วต้องตามใจลูกตลอดเวลา จนไม่คำนึงถึงโทษที่จะเกิดขึ้น
ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องว่ากล่าวตักเตือน
ถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องลงโทษ
อย่าให้ท้ายลูก
ยอมให้ลูกเจ็บเสียแต่ตอนนี้ ดีกว่าให้ชีวิตของลูกเจ็บปวดเดือดร้อนไปตลอดชีวิต
ลูกบางคนอาจได้รับความเจ็บปวด เดือดร้อนข้ามภพข้ามชาติไปทีเดียวนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.