เมื่อญาติหรือคนที่เรารักป่วยหนักควรดูแลอย่างไร

คำถาม: เมื่อญาติหรือคนรักป่วยหนัก ควรดูแลอย่างไร?

คำตอบ: การดูแลคนไข้ต้องแบ่งเป็น 2 เรื่องด้วยกัน คือ
    1. ดูแลรักษาโรคทางกาย
ทางนี้ต้องพยายามหาแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุด มาให้การดูแลรักษาให้เต็มที่ เท่าที่ฐานะและสภาพแวดล้อมจะอำนวยให้
    2. ดูแลรักษาใจ
คนใกล้ชิดจะต้องช่วยกันประคองรักษาใจของคนไข้ ให้ผ่องใสตลอดเวลา จะได้มีกำลังใจที่จะอยู่ผจญกับความร้ายแรงของโรค ไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย หรือสิ้นหวังในชีวิตเสียก่อน
สิ่งที่ผู้ดูแลต้องทำเป็นการให้กำลังใจคนไข้ คือ
คนใกล้ชิดจะต้องช่วยกันประคองรักษาใจของคนไข้ให้ผ่องใสตลอดเวลา
คนใกล้ชิดจะต้องช่วยกันประคองรักษาใจของคนไข้ให้ผ่องใสตลอดเวลา
        2.1 เรื่องร้อนใจใดๆ ต้องป้องกัน อย่าให้คนไข้ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน เรื่องเดือดร้อนของลูกหลาน หรือเรื่องแสลงใจใดๆ ก็ตาม ต้องป้องกันให้เต็มที่
        2.2 โน้มน้าวใจคนไข้ให้มีจิตใจแช่อิ่มอยู่ในบุญ ด้วยการเอ่ยถึงความดีที่คนไข้เคยทำไว้ เช่น พูดชวนให้นึกถึงบุญที่เคยบวชพระ เคยทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนบุญที่เคยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
        2.3 ชักจูงคนไข้ให้สร้างบุญกุศลใหม่ให้เต็มตามความสามารถของเขา
ตั้งแต่ชวนให้ทำทาน เช่น ให้ตักบาตรเป็นประจำทุกวัน แม้คนไข้ลุกขึ้นมาไม่ได้ ก็อาจนิมนต์พระให้ไปรับบาตรถึงในบ้าน ในห้องนอน
หรือถ้าไม่สะดวก อาจนำข้าวปลาอาหารนั้นมาให้คนไข้จบอธิษฐานก่อน แล้วให้คนใดคนหนึ่งไปใส่บาตรแทนก็ได้
เมื่อตักบาตรเสร็จก็มาบอกให้คนไข้ทราบด้วย จะได้เพิ่มความปลื้มปีติขึ้นอีกส่วนหนึ่ง
        2.4 ชักชวนคนไข้ให้รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด แม้แต่การบี้มด ตบยุง ก็อย่าให้ทำ
        2.5 ชักชวนคนไข้กำหนดใจให้เป็นสมาธิ
ซึ่งนับว่าเป็นประการสำคัญอย่างยิ่ง อาจนำเทปสวดมนต์ หรือเทปธรรมะของพระสงฆ์ที่คนไข้เคารพบูชามาเปิดให้ฟัง หรืออ่านหนังสือธรรมให้คนไข้ฟัง

ถ้าทำได้อย่างนี้เป็นประจำแล้ว หากคนไข้ยังมีบุญอยู่ก็อาจหายได้ ด้วยอำนาจบุญเก่ารวมกับบุญใหม่ที่ทำ แต่ถ้าคนไข้หมดบุญถึงคราวจะต้องตาย ก็จะไปดี ไม่ตกนรกแน่นอน เพราะก่อนตายจิตใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลา
        การที่จะสามารถโน้มน้าวชักจูงคนไข้ให้ทำอย่างนี้ได้ ผู้ดูแลจะต้องอยู่ในบุญ และใช้อำนาจใจอธิษฐานให้บุญที่เราทำมาดีแล้วช่วยคุ้มครองคนไข้ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีแก่การรักษาคนไข้ยิ่งๆ ขึ้นไป

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *