จะทำอย่างไรดีเมื่อลูกติดรายการโทรทัศน์มาก

คำถาม: ลูกของดิฉันติดรายการโทรทัศน์มาก จะทำอย่างไร?

คำตอบ: พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกดูรายการโทรทัศน์ได้บ้าง
แต่ต้องให้ดูอย่างประเทืองปัญญา โดยยึดหลักอย่างน้อย 3 ประการ คือ
        1. ไม่ทำให้เสียงาน พ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้ลูกดูทีวีตามอำเภอใจ โดยไม่แบ่งเวลาไว้สำหรับการทำงานบ้าน ทบทวนบทเรียน อ่านตำราหรือช่วยงานบ้าน
พ่อแม่ควรจัดเวลาให้เหมาะสม อย่าปล่อยให้ดูทีวีจนดึก เพราะจะทำให้ลูกพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือทำการบ้านไม่เสร็จ ลูกจะไม่อยากไปโรงเรียน
เลยหาทางโกหกพ่อแม่ว่าไม่สบายบ้าง ปวดท้องบ้าง ปวดหัวบ้าง
ถ้าพ่อแม่รู้ไม่ทัน ลูกก็ยิ่งจะได้ใจหาอุบายต่างๆ นานา มาโกหกพ่อแม่เพื่อจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียน
        2. ไม่ทำให้เสียศีลธรรม
เรื่องที่ให้ลูกดู ต้องไม่เป็นเรื่องที่ไร้ศีลธรรม ไร้สาระ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการจองเวรล้างแค้น ตื่นเต้นน่ากลัว ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น
        3. ส่งเสริมศีลธรรม
พ่อแม่ควรเป็นผู้เลือกกำหนดให้ลูกดูในเรื่องที่ส่งเสริมคุณธรรมและประเทืองปัญญา เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเสียสละ ความเมตตากรุณา ความกตัญญู ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

        อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกก่อน ลูกจึงจะเชื่อฟังคำสอน
ถ้าคุณแม่ยังติดโทรทัศน์งอมแงม จะห้ามลูกได้อย่างไร

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.