อะไรเป็นหลักสำคัญที่สุด ในการอบรมลูกให้เป็นคนดี

คำถาม: อะไรเป็นหลักสำคัญที่สุด ในการอบรมลูกให้เป็นคนดีคะ?

คำตอบ: พ่อแม่จะอบรมลูกให้เป็นคนดีได้ต้องยึดหลัก 4 ประการ คือ
    1. พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูก
การที่ลูกจะดีได้ต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดู ลูกจะได้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานนั้นๆ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ พ่อแม่ต้องรักษาศีล 5 ได้อย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้าน ไม่เป็นอันธพาล ไม่ลักขโมย ไม่โกง ไม่เจ้าชู้ ไม่เล่นการพนัน ไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิด ไม่โกหกแม้เพียงเพื่อล้อเล่นสนุกๆ ไม่ดื่มเหล้าเมายา ตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลธรรม ตื่นแต่เช้า รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร
        พ่อแม่ที่ดีต้องไม่เพียงแต่พูด ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ถ้าเอาแต่สอนลูก แต่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีๆ ให้ลูกดู ลูกจะเชื่อฟังและทำตามคำสอนได้อย่างไร ก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปมา ลูกปูก็ต้องเดินคดไปคดมาตามไปด้วย จริงไหม?
    2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆ ให้ลูกคบ
เมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกจะมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ โอกาสที่ลูกจะรับถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนมีมาก ไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไร ถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดี ลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อน นิสัยที่ดีของลูกที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้จะเริ่มเสื่อมหายไป แต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ก็จะเป็นการตอกย้ำคุณความดี และนิสัยที่ดีให้ฝังลึกในใจของลูกมากขึ้น ทำให้ลูกมีความมั่นคงในความดีตลอดไป พ่อแม่จึงต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนให้ลูกคบ ต้องคอยติดตามความประพฤติของลูก และเพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิด ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกมาที่บ้านบ่อยๆ เพื่อพ่อแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกได้ดีว่าดีเลวอย่างไร
    3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆ ให้ลูกอ่าน
วัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กเห็นอะไรมักจะจำอย่างฝังใจไปนาน ไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่ จากเพื่อนหรือจากหนังสือที่อ่าน หนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจ แต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกอย่างยิ่ง พ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่าน ต้องหาอุบายปฏิบัติของลูกต่อไป ฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือ แต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสืออ่านเองโดยไม่ชี้แนะ ต้องตรวจตราหนังสือทุกเล่มที่ลูกนำมาอ่านอย่างละเอียดลออ มิฉะนั้นลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านได้
ในยุคสมัยนี้ นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้ว ยังมีสื่ออื่นๆ อีก เช่น ทีวี วิดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ พ่อแม่ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้บ้าง จะได้แนะนำลูกได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆ
    4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูก
ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั้น พ่อแม่ควรพาลูกไปหาครูให้ครบทั้ง 2 ประเภทได้แก่
        4.1 ครูทางโลก คือครูที่มีความรู้ดี มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ และยังมีความประพฤติดี เพื่อให้ลูกมีวิชาความรู้สำหรับประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างสุขสบาย
        4.2 ครูทางธรรม คือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงาม เพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติที่ดีงามนั้นๆ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
        ถ้าพ่อแม่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง 4 ประการนี้ ก็วางใจได้ว่าลูกจะมีอนาคตดีแน่นอน

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *