คำถาม: ผมทำงานธนาคาร ฝ่ายติดตามหนี้สิน ผมไปทวงหนี้ แล้วมีลูกหนี้คนหนึ่งฆ่าตัวตาย

คำถาม: ผมทำงานธนาคาร ฝ่ายติดตามหนี้สิน ผมไปทวงหนี้ แล้วมีลูกหนี้คนหนึ่งฆ่าตัวตาย ผมจะบาปไหมครับที่ไปทวงหนี้แล้วทำให้เขาฆ่าตัวตาย?

คำตอบ: คุณไม่ได้ทำให้เขาฆ่าตัวตาย คุณเพียงแต่ไปทำหน้าที่ของคุณคือไปทวงหนี้ เขาต่างหากผิดเองที่จัดการเรื่องการใช้เงินอย่างประมาทไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่าย แล้วยังไปฆ่าตัวตายอีก       
เพราะฉะนั้นคุณไม่ผิด ไม่บาป เพราะทำไปตามหน้าที่
แต่ถ้าคุณจะเมตตาผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เขาสักหน่อย ก็จะเป็นบุญกุศล ที่คุณพอจะทำได้ ต่อไปข้างหน้าถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนใจ ก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือเมตตา ผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เหมือนที่คุณเคยทำไว้นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *