กฎแห่งกรรมนั้นเข้าใจยากจริงหรือ

คำถาม: การที่เชื่อในกฎแห่งกรรม บางครั้งเข้าใจยาก หรือไม่ยากเชื่อเลย เช่น คนๆ หนึ่งเกิดในตระกูลดีมีการศึกษาสูงมีคุณธรรม ทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด แต่ชีวิตในด้านการงานตกต่ำเสมอ การปฏิบัติงานดี เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องยกเว้นผู้บังคับบัญชาที่มักหาทางกลั่นแกล้งอยู่เสมอจนทนไม่ได้ และเป็นเช่นนี้แห่งแล้วแห่งเล่า เชื่อว่าได้ทำกรรมในอดีตชาติไม่ดี แต่ทำไมมีสิทธิ์มาเกิดในตระกูลดีการศึกษาสูง และมีจิตใจที่ดี?

คำตอบ: สำหรับกรณีทำนองนี้ หลวงพ่อเคยพบอยู่คนหนึ่ง  ท่านเป็นผู้หญิงเกิดในตระกูลสูง มีฐานะดี ความประพฤติเรียบร้อยดีมาก เป็นคนหนึ่งที่ช่วยในการสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้น แต่ชีวิตการทำงานของท่านมีอุปสรรค ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา เราก็เลยค้นกันว่าอะไรเป็นต้นเหตุทำให้เป็นเช่นนั้น ก็พบว่าในอดีตชาติที่ผ่านมา
เป็นผู้หญิงเกิดในตระกูลสูง มีฐานะดี ความประพฤติเรียบร้อยดีมาก
เป็นผู้หญิงเกิดในตระกูลสูง มีฐานะดี ความประพฤติเรียบร้อยดีมาก
        ท่านเป็นคนให้ความเคารพผู้มีศีลพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ฉะนั้นจึงเกิดในตระกูลสูง ส่วนที่ฐานะดี เพราะภพชาติในอดีตทำทานมามาก แต่ว่าเวลาทำงานไม่สู้จะได้ดี ถูกกลั่นแกล้งตลอด เพราะชาติในอดีตไม่ได้ฝึกพรหมวิหาร 4 ชอบลำเอียงเข้าข้างคนของตัวมาตลอดมา ชาตินี้เลยพบกับผู้บังคับบัญชาลำเอียง ต้องถูกกดดัน ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ต้องทนทำใจยอมรับสภาพ
        กรณีทำนองนี้มีคนมาถามหลวงพ่อบ่อยๆ
โยมผู้หญิงคนนี้เขาสงสัยแล้วก็น้อยใจมาถามเหมือนกัน ก็เรียกมาเตือนบอกว่าอย่าน้อยใจเลย เพราะชาติก่อนเราเคยลำเอียงกลั่นแกลังเขาไว้ ก็ขอฝากพวกเราด้วย ใครก็ตามที่ขณะนี้ชอบลำเอียงเข้าข้างพรรคพวก เพื่อฝูงหรือคนที่จบจากสถาบันเดียวกันอยู่ ขอให้รีบแก้ไขเสียนะ เดี๋ยวจะเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไป เหมือนอย่างรายที่เอามาถามนี้

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.