โครงการกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไร

คำถาม: กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย มีโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน เป็นโครงการระยะนานเท่าไร?

คำตอบ: โครงการกัลยาณมิตรที่เกิดขึ้นมา เพราะว่าตลอดเวลานานมาแล้ว ที่ประชาชนชาวไทยมีความรู้สึกว่า พระภิกษุเท่านั้นที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา พูดง่ายๆ ชาวบ้านไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของพระ ซึ่งการพูดอย่างนี้ไม่ถูก ความเข้าใจอย่างนี้ผิด เพราะอะไร เพราะพระพุทธศาสนาประกอบด้วยบริษัท 4 คือ มีผู้ลงทุนร่วมหุ้นอยู่ 4 ประเภท ได้แก่
        1. ภิกษุ
        2. ภิกษุณี
        3. อุบาสก
        4. อุบาสิกา
        ภิกษุเดี๋ยวนี้ยังมี ท่านถือหุ้นไว้หุ้นหนึ่ง แต่ภิกษุณีล้มละลายไปแล้ว เหลือแต่อุบาสกและอุบาสิกา คือญาติโยมทั้งหลาย ทั้งอุบาสก อุบาสิกาและพระภิกษุ ถือหุ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีหน้าที่ทำนุบำรุง เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ต้องไปด้วยกัน การที่จะโยนให้พระทำเพียงฝ่ายเดียวนี้ไม่ถูกต้อง ญาติโยมต้องช่วยกันด้วย ในอดีตญาติโยมมักช่วยแต่เพียงสิ่งเสบียงให้ ซึ่งอย่างนั้นไม่พอ จะต้องช่วยไปประกาศเผยแผ่พระศาสนาด้วย
        ทีนี้กัลยาณมิตรคือใคร? วัดพระธรรมกายเรียกผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ และตั้งใจชักชวนชาวโลกให้ปฏิบัติธรรมตามว่าเป็นกัลยาณมิตรทั้งหมด ถ้ายังไม่บวชก็เรียกนำหน้าชื่อว่า กัลยาณมิตร ท่านเหล่านี้นอกจากปฏิบัติธรรมแล้ว ยังร่วมมือกันทำงานเป็นโครงการ โครงการที่กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทำมาก็คือ นอกจากมีการอบรมถวายความรู้ให้พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเราก็ฝึกให้ ไม่ใช่ฝึกให้เฉพาะนิสิตนักศึกษานะ ขณะนี้ฝึกแม้กระทั่งเด็กๆ ที่อยู่ชั้นประถม เราเริ่มทำกันมานานแล้ว
        เด็กเล็กเหล่านี้เราก็มีโครงการต่างๆ ให้เขาฝึกกันตามความถนัดของเขา เช่น ฝึกร้องเพลงธรรมะบ้าง ฝึกเขียนบ้าง ฝึกพูดบ้าง การฝึกพูดนั้น ดูเผินๆ ก็เหมือนให้เด็กพูดกันสนุกๆ พูดเรื่องทั่วๆ ไป แต่ความจริงนั่นคือพื้นฐานที่จะมาฝึกเทศน์ต่อไปในวันข้างหน้า
สำหรับรุ่นโตๆ ก็ฝึกพูดธรรมะ ฝึกเป็นผู้นำโครงการ ฝึกให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นไปตามลำดับ

        โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ ต้องถือว่าอุบาสก อุบาสิกา ไม่ว่าเด็ก ไม่ว่าผู้ใหญ่ คือกำลังในการเผยแผ่พระศาสนาทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุกับสามเณรอย่างเดียว
        ถ้าเราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลก โลกนี้ก็จะร่มเย็น จะมีแต่สันติสุข งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นงานของเฉพาะวัดพระธรรมกาย หรือเฉพาะหน่วยงานไหน วัดไหน แต่เป็นงานของชาวพุทธทุกคน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกภิกษุสงฆ์ไว้ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วว่า
        “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงไปคนเดียวหลายๆ ทาง ไปประกาศศาสนธรรมให้แพร่หลายกระจายไป เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังกระหายธรรม ยังรอคำสอนของเรายังมีอยู่อีกมากมาย”

        โครงการนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะใว้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่นแล้ว วัดพระธรรมกายเป็นเพียงแต่นำพุทธดำรัสนั้นมาปฏิบัติเท่านั้นนะครับ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *