ในระยะเริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกาย หลังจากปลูกต้นไม้ไปแล้วช่วงเวลานั้นมีพระภิกษุร่วมงานกันกี่รูป และทำงานกันอย่างไร?

คำถาม: ในระยะเริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกาย หลังจากปลูกต้นไม้ไปแล้วช่วงเวลานั้นมีพระภิกษุร่วมงานกันกี่รูป และทำงานกันอย่างไร?

คำตอบ: ในปีแรกที่สร้างวัด (พ.ศ. 2512) มีพระอยู่ 1 รูป ในปีที่ 2 ก็มีเพิ่มเป็น 2 รูป และปลายปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ผมบวช (พระภาวนาวิริยคุณ เผด็จ ทัตตชีโว) ก็เป็น 3 จากนั้นเว้นอยู่ 1 ปี ปีต่อมาบวชอีก หนึ่งรูปที่เป็นวิศวกร แล้วจากนั้นเว้น 1 ปี ก็บวชกันอีก 3 รูป ก็ไม่ได้มากอะไร
        ขณะที่ทั้งวัดก็มีพระแค่ 16 รูป (พ.ศ. 2528) พระในวัดที่อยู่ประจำไม่ได้มากอะไร ที่เห็นมากๆ เป็นร้อยนั่นเป็นพระธรรมทายาทซึ่งบวชระยะสั้นในช่วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ถึงแม้พระที่อยู่ประจำจะมีน้อย แต่เราก็แบ่งสัดส่วนการทำงานกันอย่างดี
        เราปูพื้นฐานการทำงานทุกอย่างให้ ใครมีความสามารถอะไรก็ทำกันตามความถนัด ไม่เกี่ยงกัน ไม่ก้าวก่ายกัน ผมเองก็อยู่ส่วนงานของผม ไม่เคยรู้ว่าหลวงพี่มหาชิโต หลวงพี่ฌานาภิญโญซึ่งเป็นวิศวกร ท่านคำนวณการก่อสร้างอย่างไร รู้แต่ว่าถ้าจะสร้างอะไร เช่น ขณะนี้ผมต้องการอาคาร เพื่อใช้งานจุคนจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ท่านช่วยออกแบบให้ที ท่านก็ไปออกแบบ ออกแบบเสร็จแล้ว ผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่านคำนวณอย่างไร
        พอไปรู้อีกทีก็ตอนท่านมาบอกว่า ไปหาปัจจัยมาจำนวนเท่านี้ๆ รายละเอียดของงาน ท่านก็ไปจัดรายการเอาเอง ตั้งแต่กรวด หิน ดิน ทราย มาจนกระทั่งเหล็ก กระทั่งหลังคาคอนกรีต ซีเมนต์ ก็ว่ากันไป แล้วแต่ท่าน ผมทราบแต่ว่าผมจะต้องไปหาเงินมาให้ท่าน พอหาเงินมาแล้วท่านสร้างเสร็จผมก็เอามาใช้งาน เราแบ่งงานกันทำอย่างนี้ตลอดมา

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.