ที่วัดพระธรรมกายนี้ มีรายการธรรมะออกอากาศทางวิทยุกี่รายการครับ?

คำถาม: ที่วัดพระธรรมกายนี้ มีรายการธรรมะออกอากาศทางวิทยุกี่รายการครับ?

คำตอบ: ความจริงที่วัดนี้ไม่มีรายการทางวิทยุออกเลย แต่มีญาติโยมที่มาวัดนี่ ที่เขาจัดรายการวิทยุอยู่แล้ว อย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนิทรา คือเขาเห็นว่าที่วัดมีรายการเทศน์ดีๆ เขาก็อัดเทปเอาไปเปิด บางทีก็ช่วยขยายความต่อให้ด้วย
        ก็เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ที่ฉลาดในบุญเขาย่อมขวนขวายหาวิธีสร้างบุญให้ตนเองอย่างนี้ เราไม่เคยเป็นเจ้าของรายการเลย แต่มีนักจัดรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หลายรายการมาขออัดเทป มาขอถ่ายวิดีโอ เอาไปเผยแพร่ หลวงพ่อเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ก็ไม่เคยขัดข้อง ยินดีจัดทำให้ในส่วนที่ทำได้ ยังนึกอนุโมทนาในน้ำใจของเขาที่ขวนขวายสร้างบุญกุศลทุกลมหายใจ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.