ทำไมวัดพระธรรมกายจึงมีคนศรัทธามาก

คำถาม: ที่วัดพระธรรมกายมีแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าจากญาติโยมทุกสารทิศ ใช้วิธีอย่างไรครับ? (พระเรียนถามมา)

คำตอบ: วิธีทำให้วัดมีเสน่ห์น่าเข้า คนมีเสน่ห์ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้ อยากไปหา เสน่ห์ คือเครื่องดึงดูดใจ เสน่ห์ของวัด คือเครื่องดึงดูดใจให้คนอยากมาเข้าวัด เสน่ห์ที่แรงที่สุด คือความสะอาด ถ้าเกี่ยวกับสถานที่ ถามว่าจุดไหนของวัดที่คนมุ่งไปหามากที่สุด ก้าวแรกที่ญาติโยมลงมาจากรถ เขาถามหาอะไรก่อน? คำแรกเลย คือส้วมอยู่ที่ไหน? หรือห้องน้ำอยู่ที่ไหน? เขาไม่ถามหรอกว่า เจ้าอาวาสอยู่ที่ไหน หรือหลวงพ่อ หลวงพี่ที่สอนบาลีรูปนั้นรูปนี้ที่เทศน์เก่งๆ อยู่ที่ไหน เขายังไม่ถาม แต่เขาถามว่า ห้องน้ำห้องส้วมอยู่ที่ไหน?
        เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำ และต้องทำให้มีเสน่ห์ให้ได้ คือความสะอาดของห้องน้ำ และของบริเวณสถานที่
ถ้าความสะอาดภายนอกอย่างนี้ยังทำไม่ได้ เรื่องอื่นอย่าไปพูดถึงเลย ทำไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้า

เมื่อเรารักษาความสะอาดสถานที่ได้แล้ว หน้าที่ของพระมีอยู่ 2 อย่าง คือ
        1) ศึกษาและฝึกตนเองตามพระวินัย
        2) รู้พระธรรมวินัยแล้วสอนคนอื่นให้รู้ตาม
        ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายครับ ถ้าอยากจะให้วัดของเราเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนละก็ ศีลของเราต้องดี สมาธิ(Meditation)ของเราต้องดี แล้วความรู้ทางด้านปริยัติของเราก็ต้องดี ต้องให้ครบเครื่อง ยิ่งกว่านั้น ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องขยันเทศน์ ถ้าจะให้วัดของเราเป็นที่รวมคนให้เป็นที่รวมแห่งศรัทธา ก็มีความจำเป็นว่า อย่าฉันฟรีครับ ฉันแล้วต้องเทศน์
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว ถ้าจะให้ญาติโยม หลั่งไหลมาวัด ก็ต้องทำ 3 อย่าง คือ
        1) ทำวัดของเราให้สะอาดด้วยการปัด กวาด เช็ด ถู
        2) ทำตัวของเราให้สะอาดด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญาของเรา
        3) ทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่ง หรือเป็นประโยชน์ของญาติโยมด้วยการเทศน์ การสอน จะเทศน์ด้วยภาคปริยัติ หรือจะเทศน์ด้วยการนำญาติโยมปฏิบัติก็ตามถนัด
ถ้าทำได้ครบทั้ง 3 อย่าง วัดของพระคุณเจ้าจะเป็นที่รวมศรัทธาของญาติโยมเองครับ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.