๓๗ สมถะ-วิปัสสนา

๓๗ สมถะ-วิปัสสนา
ถ้าว่ามีวิปัสสนาเห็น มีวิปัสสนา ก็มีธรรมกาย เห็นด้วยตาธรรมกายนั่นแหละเรียกว่า วิปัสสนา
วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิเศษ เห็นต่างๆ เห็นไม่มีที่สุด
ตาธรรมกายโคตรภูเห็นแค่นี้
ตาธรรมกายโสดา-โสดาละเอียดเห็นแค่นี้
สกทาคา-สกทาคาละเอียดเห็นแค่นี้
พระอนาคา-อนาคาละเอียดเห็นแค่นี้
พระอรหัต-อรหัตละเอียดเห็นแค่นี้
หนักขึ้นไปไม่มีที่สุด นับอสงไขยไม่ถ้วน เห็นไม่มีที่สุด รู้ไม่มีที่สุด เห็น จำ คิด รู้ เท่ากัน
เห็นไปแค่ไหน-รู้ไปแค่นั้น
จำไปแค่ไหน-รู้ไปแค่นั้น
คิดไปแค่ไหน-รู้ไปแค่นั้น
เท่ากัน ไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากัน นี่อย่างนี้เรียกว่า วิปัสสนา เห็นอย่างนี้เห็นด้วยตาธรรมกาย
เห็นด้วยตากายมนุษย์-กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์-กายทิพย์ละเอียด
กายรูปพรหม-รูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด
เห็นเท่าไรก็เห็นไป เรียกว่าอยู่ในหน้าที่ สมถะ ทั้งนั้น ไม่ใช่วิปัสสนา
ถ้าวิปัสสนาละก็ ต้องเห็นด้วยตาธรรมกาย นั่นแหละเป็นตัววิปัสสนาจริงๆ ละ
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“ติลักขณาทิคาถา”
๕ เมษายน ๒๔๙๗

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *