๒๘ เมามัน-เมาสุรา

๒๘ เมามัน-เมาสุรา
ความประมาทน่ะ คืออะไรทำให้ประมาทล่ะ? สุราซิ ความเมาชิทำให้ประมาท
ความเมานั่นแหละ ถ้าว่าไปขลุกขลุ่ยกับมันนัก ไปคุ้นเคยกับมันหนักเข้าละก็มันทำให้เสียคนนะ ไม่รู้จักพ่อจักแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายาย ว่าต่ำๆ สูงๆ นี่เพราะมันเมา

อ้ายเมาสุราน่ะมีเวลาสร่างนะ
อ้ายเมาอีกอย่างหนึ่งล่ะ อ้ายนั่นเมาสำคัญเขาเรียกว่าเมามัน ถ้าว่าช้างก็เรียกว่าเมามัน อ้ายเมามันนี้สำคัญนัก อ้ายเมามันนี้ไม่ได้
พ่อแม่เลี้ยงลูกหญิงลูกชายมานะ ถ้าเมามันขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ละ แม่ว่าเล็กๆน้อยๆ เท่านั้นแหละ หญิงก็ลงจมูกฟิดที่เดียว ชายก็ลงจมูกฟิด ลงจมูกฟิดแล้วก็ไปแล้ว อ้ายนี่สำคัญ อ้ายนั่นประมาท
นี่เป็นเหตุประมาทสำคัญ อ้ายเมามันนั่นประมาท ถ้าว่าช้างเรียกว่าสับสน ไม่กลัวใครละอ้ายนั่น ไม่กลัวใคร ไปอยู่โน่น ในคุกตะราง เมามันทั้งนั้น ถ้าเมามันละก็ประมาทยกใหญ่ ถ้าเมาสุราก็ประมาทยกใหญ่

ถ้าว่าเมามันด้วย เมาสุราด้วย ๒ อย่างละก็เสียยกใหญ่ทีเดียว ประมาทตั้งอยู่ในประมาทแท้ๆ ทีเดียว
นี่ความประมาทไม่ประมาทมันอยู่อย่างนี้นะ
ให้เลิกเมามันเสีย
ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“ปัจฉิมโอวาท”
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๙๗

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *